Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Κ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ε.Δ.Υ


Όραμα
Στόχος
Ιστορικό
Βασικό πλαίσιο δραστηριοτήτων και λειτουργιών Κ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ε.Δ.Υ
Δελτία Δειγματοληψίας
Νομοθεσία
Δράσεις Δικτύου (Κ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ε.Δ.Υ.)

ΚΕΔΥ
ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΔΥ Ηπείρου
ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
ΠΕΔΥ Πελοπονήσσου
ΠΕΔΥ Νοτίου Αιγαίου
ΠΕΔΥ Κρήτης


Όραμα
Το όραμα που κατευθύνει την ανάπτυξη του δικτύου του Κεντρικού  και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχανισμού για την προάσπιση και την προστασία της υγείας των Ελλήνων, που θα υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία και την εν γένει εθνική πολιτική υγείας, βασισμένου στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονισμένου με τις αρχές και το πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία.

Στόχος
Το Δίκτυο των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και οργάνωση ενός εργαστηριακού δικτύου, που θα εξασφαλίζει σε όλη τη χώρα, την επαγρύπνηση και επιτήρηση της Δημόσιας Υγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, την υπεύθυνη πληροφόρηση της πολιτείας, καθώς και την προάσπιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ιστορικό
 • Το Κ.Ε.Δ.Υ. ιδρύθηκε το 1920 και λειτουργούσε σαν οργανική μονάδα του Υπουργείου Υγείας υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας.
 •  Το 2005 με το νόμο 3370 η αρμοδιότητα περιήλθε στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
 •  Η ίδρυση των Π.Ε.Δ.Υ προβλέπεται από των νόμο 2519/1997.
 •  Με τον νόμο 3370/2005 αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διασυνδεδεμένες με το Κ.Ε.Δ.Υ
 • Τον Οκτώβριο του 2008 το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ υπέγραψε σύμπραξη με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την επιστημονική και τεχνολογική στήριξη των Κ.Ε.Δ.Υ – Π.Ε.Δ.Υ. την οποία και ανανέωσε  τον Ιούλιο 2010
 • Μέχρι το Σεπτέμβριο 2009  το Κ.Ε.Δ.Υ. λειτουργούσε στο κτίριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και από τότε έχει μεταφερθεί στις δικές του υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής.

Βασικό πλαίσιο δραστηριοτήτων και λειτουργιών Κ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ε.Δ.Υ

Κ.Ε.Δ.Υ.

 •   Η συντήρηση, διακίνηση, διάθεση προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων – Κ.Ε.Δ.Υ.
 •   Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας.

Κ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ε.Δ.Υ.

 •   Ο έλεγχος, η εποπτεία,  η διάγνωση, η πρόληψη και η λύση σημαντικών υγειονομικών και επιδημιολογικών προβλημάτων της χώρας με μικροβιολογικούς ελέγχους των  ποσίμων και εμφιαλωμένων νερών, νερών αναψυχής, τροφίμων, ποτών, βιολογικών προϊόντων και περιβαλλοντικών παραγόντων.
 •   Η επιδημιολογική επιτήρηση της υγείας των πολιτών.
 •   Η ερευνητική δραστηριότητα.
 •   Η εκπαίδευση προσωπικού στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
 •   Η οργάνωση  συνεργασίας και  επικοινωνίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι Στρατηγικές Συμμαχίες με την κοινωνία και Φορείς.

Δελτία Δειγματοληψίας


Νομοθεσία


Δράσεις Δικτύου (Κ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ε.Δ.Υ.)
 • Απολογισμός ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ 2010


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.