Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γενικά για τα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης
Οι στόχοι της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων είναι:
· η εκτίμηση της διασποράς ενός νοσήματος, προβλήματος ή συμβάντος και ο προσδιορισμός των ενεχόμενων παραγόντων κινδύνου
· η εκτίμηση της επίπτωσης ενός νοσήματος και η παρακολούθηση των διαχρονικών του τάσεων
· ο εντοπισμός επιδημιών και
· η αξιολόγηση παρεμβάσεων και στρατηγικών δημόσιας υγείας.
Η επιδημιολογική επιτήρηση γίνεται κυρίως μέσω των 3 συστημάτων επιτήρησης (βλ. παρακάτω), ενώ συμπληρωματικό ρόλο στην επιτήρηση παίζουν ειδικά συστήματα.
Στα πλαίσια της επίτευξης του παραπάνω έργου το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκεται σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Επιδημιολογικά / Στατιστικά Δεδομένα
- Εκθέσεις από συστήματα επιτήρησης
   > Ετήσιες εκθέσεις 
   > Εβδομαδιαίες εκθέσεις
   > Μηνιαία επιδημιολογικά δεδομένα (Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης)
   > Εκθέσεις Επιδημιολογικής Επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών
   > Εκθέσεις συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας ΠΦΥ

- Εκθέσεις διερευνήσεων επιδημιών
   > Με χρονολογική σειρά 2011, 2010, 2009

- Εκθέσεις εντομολογικής επιτήρησης
   > Αναλυτική και ανά Περιφέρεια της Ελλάδας

- Στατιστικά δεδομένα
  
Διαδραστικός Πίνακας Συχνότητας Κρουσμάτων


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2017 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.