Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Σύστημα Εργαστηριακής Επιτήρησης
Γενική περιγραφή του συστήματος
Το εργαστηριακό σύστημα επιτήρησης αποτελεί συμπληρωματική πηγή πληροφοριών με στόχους την εκτίμηση των γενικών διαχρονικών τάσεων και  την ανίχνευση επιδημικής έξαρσης σε μια περιοχή.
Επί του παρόντος το σύστημα εργαστηριακής επιτήρησης είναι σε φάση αναδιοργάνωσης.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.