Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Δελτία Δειγματοληψίας (για μικροβιολογική και χημική ανάλυση υδάτων κατανάλωσης και υδάτων αναψυχής)
Δελτία Δειγματοληψίας
(ΚΕΔΥ)
Δελτία Δειγματοληψίας
(ΠΕΔΥ Α.Μ.Θ.)
Δελτία Δειγματοληψίας
(ΠΕΔΥ Θεσσαλίας)
Δελτία Δειγματοληψίας
(ΠΕΔΥ Κρήτης)
Δελτία Δειγματοληψίας
(ΠΕΔΥ Νοτίου Αιγαίου)
Δελτία Δειγματοληψίας
(ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας)
 
Δελτία Δειγματοληψίας

ΚΕΔΥ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018)
E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

E-09-16_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Χημικές αναλύσεις)
E-09-17_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Χημικές Αναλύσεις)
E-09-18_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το Εμπόριο (Χημικές Αναλύσεις)
E-09-19_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Χημικές Αναλύσεις)
E-09-20_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Χημικές Αναλύσεις)
E-09-25 Δελτίο δειγματοληψίας εσωτερικών υδάτων χημική ανάλυση

E-09-43 Παραπεμπτικό για εξέταση κοπράνων με Multiplex PCR


ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

E-09-09 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-10 Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-11 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-12 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-13 Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-14 Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-15 Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-16 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Χημικές αναλύσεις)
E-09-17 Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Χημικές Αναλύσεις)
E-09-18 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το Εμπόριο (Χημικές Αναλύσεις)
E-09-19 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Χημικές Αναλύσεις)
E-09-20 Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Χημικές Αναλύσεις)
E-09-21 Δελτίο Δειγματοληψίας για Απόβλητα (Χημικές Αναλύσεις)
Ε-09-25 Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων για κοινές παραμέτρους (Χημικές Αναλύσεις)
Ε-09-26 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερού και Υγρού ΜΤΝ (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
Ε-09-27 Δελτίο Δειγματοληψίας για Ελεγχο Στειρότητας (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
Ε-09-28 Δελτίο Δειγματοληψίας για Λύματα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
Ε-09-34 Δελτίο Δειγαμτοληψίας για Νερό από  ΜΤΝ (Χημικές Αναλύσεις)
Ε-09-35 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερό από  ΜΤΝ για Βαρέα Μέταλλα (Xημικές Αναλύσεις)
Ε-09-36 Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων για Βαρέα Μέταλλα (Χημικές Αναλύσεις)
Ε-09-37 Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων Ιχθυοκαλλιέργειας για Βαρέα Μέταλλα (Χημικές Αναλύσεις)
Ε-09-38 Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων Ιχθυοκαλλιέργειας για κοινές παραμέτρους (Χημικές Αναλύσεις)
Ε-09-39 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερό Εμφιαλωμένο από το Εμπόριο για Βαρέα Μέταλλα (Χημικές Αναλύσεις)
Ε-09-40 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερό από Εμφιαλωτήριο για Βαρέα Μέταλλα (Χημικές Αναλύσεις)
Ε-09-41 Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μοριακές Αναλύσεις)


ΠΕΔΥ Κρήτης (ΤΑ 9, 11, 12, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΙΟΣ 2018)
E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)ΠΕΔΥ Νοτίου Αιγαίου

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας
E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Κολυμβητικών Δεξαμενών (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Legionella (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.