Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων


Hellenic Center for Disease Control & Prevention

 
en-USel-GR

 
Εκπαιδευτικά Φροντιστήρια στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΕΑΝ (5-7.2014)
Το ΕΑΝ με στόχο την εκπαίδευση των καταγραφέων στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΑΝ, η οποία αναπτύχθηκε με πόρους του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, οργάνωσε 6 εκπαιδευτικά φροντιστήρια στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ στο Μαρούσι με πόρους του ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα φροντιστήρια πραγματοποιήθηκαν στις 20/5, 29/5, 3/6, 4/6, 26/6 & 2/7/2014 και συμμετείχαν 76 καταγραφείς από Δημόσια και Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.