Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Ηπατίτιδα Β

 

Βασικές Πληροφορίες για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες

Συνοπτική Παρουσίαση Γραφείου Ηπατιτίδων ΚΕΕΛΠΝΟ

Συχνές Ερωτήσεις για την Ηπατίτιδα Β

Συστάσεις Εμβολιασμού για την Ηπατίτιδα Β

Πληροφορίες για τους Επαγγελματίες Υγείας (Επικαιροποιημένες)

Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις

Εθνικό Πρόγραμμα Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ – Μελέτη Cohort

Οδηγίες προς Εκπαιδευτικούς

Οδηγίες προς εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ενημερωτικό Υλικό (Φυλλάδια σε 6 γλώσσες)

Μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι της Ιογενούς Ηπατίτιδας Β

Επιστημονική Επιτροπή Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε και στο Ενημερωτικό μας Δελτίο
(Τεύχος Μαρτίου 2012, αφιερωμένο στις Ηπατίτιδες)


Βασικές Πληροφορίες για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες

Η χρόνια ιογενής ηπατίτιδα προκαλείται από τους ιούς της ηπατίτιδας B και C και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκόσμια.

Η ιογενής ηπατίτιδα B και C :

 α) προσβάλλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού,

 β) μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο,

 γ) σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα και

 δ) απαιτεί ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Στη χώρα μας, ο επιπολασμός για τη χρόνια ηπατίτιδα Β υπολογίζεται σε 2.5-3% του πληθυσμού και για την ηπατίτιδα C σε 1.5-2% του πληθυσμού, ενώ η επίπτωση των χρόνιων ιογενών ηπατιτίδων ποικίλλει ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και πληθυσμό.


Οι κύριες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία είναι η αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών από την ηπατική νόσο και η διασπορά των ιών αυτών στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι σημαντικό ποσοστό των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C καταλήγουν από επιπλοκές της χρόνιας λοίμωξης όπως κίρρωση του ήπατος, ηπατοκυτταρικό καρκίνο (HCC), ηπατική ανεπάρκεια και θάνατο εφόσον δεν τεθούν σε παρακολούθηση και δεν λάβουν ειδική αντιική αγωγή.

 

Ο ιός της ηπατίτιδας Β μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή, παρεντερικά  (iv, im, sc) και από μητέρα με HBsAg (+) στο παιδί κατά την κύηση ή τον τοκετό (κάθετη μετάδοση), ενώ το ιός της ηπατίτιδας C κυρίως με την παρεντερική επαφή και σπανιότερα με τη σεξουαλική επαφή ή κάθετη μετάδοση από μητέρα σε παιδί.

 

Οι δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης στη χρόνια ηπατίτιδα Β και C έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.


Συνοπτική Παρουσίαση Γραφείου Ηπατιτίδων ΚΕΕΛΠΝΟ

Στο ΚΕΕΛΠΝΟ λειτουργεί από το έτος 2000 Γραφείο Ηπατιτίδων του ΚΕΕΛΠΝΟ και ασχολείται με:

 • την πρόληψη της μετάδοσης των Ιογενών Ηπατιτίδων
 • την ενημέρωση του κοινού, των επαγγελματιών υγείας και των ομάδων υψηλού κινδύνου
 • την προστασία της δημόσιας υγείας
 • την προαγωγή εμβολιασμού
 • τη βελτίωση της κλινικής φροντίδας των ατόμων που πάσχουν από Ιογενή Ηπατίτιδα Β και C.
 • την Επιδημιολογική Επιτήρηση της Χρόνιας Ηπατίτιδας B και C μέσω μελέτης Cohort του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ

Η ενημέρωση του κοινού, των επαγγελματιών υγείας και των ομάδων υψηλού κινδύνου σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης, την πρόληψη και τη θεραπεία γίνεται με

 • τη μορφή τηλεφωνικής υποστήριξης (ώρες επικοινωνίας 8.00π.μ-15.30μ.μ.)
 • την αποστολή ενημερωτικού υλικού
 • τη συγγραφή άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά
 • τη διοργάνωση ομιλιών σε θεραπευτικές κοινότητες (ενημέρωση τροφίμων συγγενών, προσωπικού), σχολεία, συλλόγους, ιδρύματα, οργανισμούς.
 • την παρουσία μας στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (διαρκής ενημέρωση και ανανέωση) www.keelpno.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

 • 210 5212181
 • 210 5212178
 • 210 5212183
 • 210- 5212182

  Fax : 210 5212180

Ώρες Επικοινωνίας: 8.00π.μ-15.30μ.μ.

 


Συχνές Ερωτήσεις για την Ηπατίτιδα Β (πατήστε εδώ)


Συστάσεις Εμβολιασμού για την Ηπατίτιδα Β (πατήστε εδώ)

 


Πληροφορίες για τους Επαγγελματίες Υγείας

 

Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις


Εθνικό Πρόγραμμα Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ – Μελέτη Cohort

 • Επιδημιολογική Επιτήρηση Ιογενών Ηπατιτίδων : Cohort μελέτη χρόνιας Ηπατίτιδας B και C του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ σε 23 κέντρα υποστήριξης ανά την Ελλάδα από το έτος 2003.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε ηλεκτρονικά δελτία καταγραφής αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό, πιθανή πηγή μόλυνσης, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, υπερηχογραφικά ευρήματα, ιολογικό έλεγχο, βιοψία ήπατος, θεραπεία, έκβαση.

Τα αποτελέσματα της cohort μελέτης συμβάλλουν στην καταγραφή αξιόπιστων στοιχείων για την εξέλιξη των ασθενών της χώρας μας, με σκοπό τον ορθότερο προγραμματισμό των αναγκών για την Δημόσια Υγεία και την τεκμηριωμένη απάντηση διεθνώς αναπάντητων ερωτημάτων. Συγκρίνοντας την με αντίστοιχες ευρωπαϊκές μελέτες, η ελληνική cohort μελέτη είναι από τις καλύτερες προσπάθειες, από την ανάλυση δε των στοιχείων των δελτίων καταγραφής ασθενών έχουν ήδη εξαχθεί σημαντικά συμπεράσματα για τη νόσο στη χώρα μας.

Για τα αποτελέσματα της μελέτης δείτε στο: Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις

 

 - Πρωτόκολλα

 

 

 - Κέντρα Υποστήριξης (πατήστε)

 


Οδηγίες προς Εκπαιδευτικούς

Οδηγίες προς εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Ενημερωτικό Υλικό (Φυλλάδια σε 6 γλώσσες)

 

Μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι της Ιογενούς Ηπατίτιδας Β

Αποστολή ερωτηματολογίου για την εμβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Β.

Το Γραφείο Ηπατιτίδων με τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας υλοποιεί μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, έχει συνταχθεί σχετικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο έχει σταλεί σε πρώτη φάση στις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων δεκαεπτά (17) Νοσοκομείων της χώρας, τα οποία αποτελούν και κέντρα υποστήριξης της Cohort μελέτης του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας με σκοπό να μοιραστεί στο προσωπικό. Ανάλογα με την ανταπόκριση που θα υπάρξει στην πιλοτική φάση, η εν λόγω μελέτη θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα Νοσοκομεία της χώρας.

 


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΉΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗBV

1. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄

2. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΄΄ΛΑΪΚΟ΄΄

3. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΄΄Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ΄΄

4. Νοσοκομείο Ελληνικού ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

5. Μαιευτήριο Αθηνών ΄΄ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ΄΄

6. Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΄΄ΤΖΑΝΕΙΟ΄΄

7. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄

8. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΄΄ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄

9. Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ

10. Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΄΄ΡΙΟ΄΄ Πατρών

11. Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

12. Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ ΄΄ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ΄΄

13. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΄΄ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ΄΄

14. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΄΄ΑΧΕΠΑ

15. Γενικό Νοσοκομείο ΡΟΔΟΥ ΄΄Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ΄΄

16. Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΄΄ΑΤΤΙΚΟΝ΄΄

17. Ιδιωτικό Μαιευτήριο Αθηνών ΄΄ΜΗΤΕΡΑ΄΄

Επειδή η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζεται η συλλογή ερωτηματολογίων, δεν υπάρχουν ακόμα τελικά αποτελέσματα.


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Α) Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρία: http://www.hsg.gr

Β) Ελληνική Εταιρία Μελέτης Ήπατος: http://www.eemh.gr

Γ) Ιστοσελίδα Παγκόσμιας Ημέρας Ηπατίδας: http://worldhepatitisday.info/

Δ) Ιστοσελίδα ΠΟΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας : www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/en/

Ε) Ιστοσελίδα ΠΟΥ για τις Ηπατίτιδες : www.who.int/topics/hepatitis/en/

ΣΤ) Ιστοσελίδες ECDC για τις Ηπατίτιδες : http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/hepatitis_B/Pages/index.aspx και http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/hepatitis_C/Pages/index.aspx

Ζ) Ιστοσελίδα CDC για τις Ηπατίτιδες : http://www.cdc.gov/hepatitis/index.htm

H) Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας "Προμηθέας" http://helpa-prometheus.gr/


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.