Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γενικές ερωτήσεις για τo HIV/AIDS
1. Τι είναι ο HIV;

Ο HIV (Human Immunodefiency Virus) είναι ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας και προκαλεί το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS). Η λοίμωξη από τον HIV αποτελεί μια χρόνια ασθένεια. Kύτταρα-στόχος του ιού είναι τα CD4+ T -λεμφοκύτταρα, τα οποία σχετίζονται με την αμυντική λειτουργία του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της λοίμωξης από τον ιό προκαλείται προοδευτική καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν ο αριθμός των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων ελαττωθεί σε σημαντικό βαθμό, τότε ο οργανισμός αδυνατεί να αμυνθεί έναντι λοιμώξεων ή άλλων παθήσεων, οι οποίες συνήθως δεν εκδηλώνονται σε ανθρώπους με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η κλινική εικόνα του AIDS.


2. Τι είναι το AIDS;

Το AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) μεταφράζεται ως σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας και συνιστά την κλινική έκφραση της λοίμωξης από τον HIV .

Ο όρος «σύνδρομο» αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη, κατά την οποία εκδηλώνονται συμπτώματα από πολλά συστήματα του οργανισμού ταυτόχρονα.

Ο όρος «επίκτητη» αναφέρεται στο ότι το νόσημα δεν κληρονομείται και μπορεί να μολυνθεί οποιοσδήποτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του (με τους τρόπους που μεταδίδεται ο ιός).

Ο όρος «ανοσοανεπάρκεια» αναφέρεται στην εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην αδυναμία του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά λοιμώξεις από ιούς, βακτήρια, μύκητες.

Το AIDS περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1981, μετά την καταγραφή αυξημένου αριθμού περιστατικών πνευμονίας από Pneumocystis Carinii και σαρκώματος Kaposi σε άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Ο ορισμός AIDS δόθηκε το 1982, ενώ το υπεύθυνο παθογόνο, ο HIV, ταυτοποιήθηκε το 1983.


3. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του HIV και του AIDS;

Οι όροι HIV και AIDS συχνά συγχέονται. Ωστόσο είναι δυο διαφορετικές έννοιες. Ο HIV είναι ο ιός που προκαλεί τοAIDS. Κάποιο άτομο μπορεί να έχει μολυνθεί από τον ιόκαι να μην έχει εκδηλώσει AIDS. Ωστόσο, μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε άλλα άτομα.


4. Ποια είναι τα στάδια της λοίμωξης από τον HIV;

Τα στάδια της HIV λοίμωξης είναι τα κάτωθι:

 • Στάδιο Α: Πρωτοπαθής λοίμωξη ή πρωτολοίμωξη και οξύ ρετροϊκό σύνδρομο. Αφορά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την είσοδο του ιού στον οργανισμό μέχρι την παραγωγή των αντισωμάτων και την πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων. Ωστόσο η φάση αυτή μπορεί να είναι ασυμπτωματική καθώς περίπου το 50% με 70% των ατόμων που μολύνονται εμφανίζουν συμπτώματα. Σε αυτό το στάδιο το ιϊκό φορτίο ανευρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα και σε άλλα βιολογικά υγρά και συνεπώς η μολυσματικότητα είναι υψηλή. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν εντός δύο μηνών μετά τη έκθεση στον ιό. Είναι μη ειδικά και μοιάζουν με αυτά της γριπώδους συνδρομής ή της λοιμώδους μονοπυρήνωσης (πίνακας 1). Το άτομο μπορεί να εκδηλώσει ένα ή περισσότερα συμπτώματα. Τα συμπτώματα συνήθως αυτοπεριορίζονται σε διάστημα από 2 έως 4 βδομάδες ενώ η λεμφαδενοπάθεια μπορεί να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 • Στάδιο Β: Ασυμπτωματική HIV λοίμωξη ή κλινικά λανθάνουσα περίοδος. Σε αυτή τη φάση ο ιός αναπαράγεται με χαμηλούς ρυθμούς, καθώς με τη πάροδο του χρόνου ο αριθμός των CD4 Τ-λεμφοκυττάρων επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα με αποτέλεσμα να μειώνεται το ιικό φορτίο. Ωστόσο, το άτομο μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Χωρίς τη λήψη κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής προοδευτικά καταστρέφεται το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου, το οποίο γίνεται ευάλωτο σε μια σειρά λοιμώξεων. Οι λοιμώξεις που μπορεί να εμφανιστούν στο στάδιο αυτό είναι διαφορετικές από αυτές του κλινικού συνδρόμου AIDS (πίνακας 2).

 • Στάδιο C: Κλινικό σύνδρομο AIDS. Σε αυτό το στάδιο, όπου πλέον έχει καταστραφεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου, μπορεί να εκδηλωθούνσυμπτώματα ενδεικτικά του κλινικού συνδρόμου AIDS όπως διάφορες καιροσκοπικές λοιμώξεις και άλλα νοσήματα (πίνακας 3).


5. Πόσος χρόνος μεσολαβεί από τη στιγμή της μόλυνσης από τον ιό έως την εκδήλωση του AIDS;

Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της μόλυνσης έως και την εμφάνιση του AIDS, ποικίλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η κατάσταση της υγείας του ατόμου, η ηλικία, γενετικοί παράγοντες και οι συμπεριφορές που σχετίζονται με τη διατήρηση της υγείας του. Θεωρητικά κάποιος/α που έχει μολυνθεί από HIV και δε λαμβάνει αγωγή, μπορεί να αναπτύξει AIDS μέσα σε μια δεκαετία από τη μόλυνση.Πίνακας 1: Συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο στάδιο Α

Υψηλός πυρετός 
 Γενικευμένο εξάνθημα
 Αρθαλγίες, μυαλγίες
 Άτυπα έλκη στη στοματική κοιλότητα ή στη γεννητική περιοχή
 Απώλεια όρεξης
 Απώλεια βάρους
 Φαρυγγίτιδα
 Πονοκέφαλος
 Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια
 Διάρροια


Πίνακας 2: Λοιμώξεις οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν στο στάδιο Β

Βακτηριακή αγγειωμάτωση
 Αιδιοκολπική καντιντίαση (επιμένουσα, υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική στη θεραπεία)
 Στοματοφαρυγγική καντιντίαση
 Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας
 Τριχωτή λευκοπλακία
 Περιφερική νευροπάθεια
 Λιστερίωση
 Έρπητας ζωστήρας
 Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου
 Ιδιοπαθής θρομβοπενική προρφύρα
 Συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετός ή διάρροια >1 μήνα


Πίνακας 3: Λοιμώξεις ή νοσήματα που προσδιορίζουν το AIDS

Καντιντίαση τραχείας, βρόγχων ή πνευμόνων  Λοίμωξη οφειλόμενη σε άτυπα μυκοβακτηρίδια
(Μ.Avium complex ή Μ. Kansasii ) διάσπαρτη η εξωπνευμονική 
Καντιντίαση οισοφάγου Πνευμονική φυματίωση
Κοκκιδιοειδομύκωση, διάσπαρτη ή εξωπνευμονική Εξωπνευμονική φυματίωση 
Κρυπτοκόκκωση εξωπνευμονική Πνευμονία από Πνευμονοκύστη P. Jirovecii
Κρυπτοσποριδίωση με διάρροια (>1 μήνα) Πνευμονία υποτροπιάζουσα σε διάστημα 12 μηνών
Νόσος από μεγαλοκυτταροϊό (εκτός ήπατος, σπληνός,λεμφαδένων) Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια
Αμφιβληστροειδίτιδα από μεγαλοκυτταροϊό Σηψαιμία υποτροπιάζουσα οφειλόμενη σε σαλμονέλλα (οχι όμως S. typhi)
Απλός έρπης: έλκη (>1 μήνα), βρογχίτιδα, πνευμονίτιδα, οισοφαγίτιδα Εγκεφαλική Τοξοπλάσμωση
Ιστοπλάσμωση, διάσπαρτη ή εξωπνευμονική Διηθητικός καρκίνος τραχήλου της μήτρας
Ισοσποριδίωση με διάρροια (>1 μήνα) Εγκεφαλοπάθεια οφειλόμενη στον HIV (Άνοια)
Λέμφωμα Burkitt Σάρκωμα Kaposi
Πρωτοπαθές λέμφωμα του εγκεφάλου Ανοσοβλαστικό λέμφωμα (ή αντίστοιχος όρος)
Σύνδρομο απίσχνασης οφειλόμενο σε HIV λοίμωξη  

Συχνότερες ερωτήσεις & απαντήσεις για τη λήψη επείγουσας προφυλακτικής θεραπείας μετά από έκθεση
1) Τι είναι η προφυλακτική αγωγή μετά από πιθανή έκθεση (Post Exposure Prophylaxis –PEP) στον HIV;
H προφυλακτική αγωγή μετά από πιθανή έκθεση στον HIV, περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται σε άτομα που ζουν με τον HIV. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγωγή λαμβάνεται σε καθημερινή βάση μόνο για ένα μήνα. H PEP δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή έκθεση στον HIV και η χορήγησή της ενδείκνυται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις βάσει των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.

2) Πως ενεργεί η PEP;
Από τη στιγμή που κάποιος εκτεθεί στον HIV, τις πρώτες 3 ημέρες ο ιός αναπαράγεται και ανιχνεύεται στους τοπικούς λεμφαδένες, ενώ σε διάστημα 5 ημερών ανιχνεύεται στο περιφερικό αίμα. Αυτό το «παράθυρο» των τριών ημερών αποτελεί μια άριστη ευκαιρία να ανασταλεί η αντιγραφή του ιού και ο πολλαπλασιασμός των ιικών αντιγράφων. Για το λόγο αυτό, η έγκαιρη χορήγηση της PEP σχετίζεται άμεσα και με την αποτελεσματικότητά της.

3) Πότε πρέπει να λάβω PEP;
Εάν είσαι HIV οροαρνητικό άτομο ή δε γνωρίζεις εάν έχεις μολυνθεί από τον ιό, και τις τελευταίες ώρες:
 • Έχεις εκτεθεί στον HIV μέσω απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής (ρήξη ή μη χρήση προφυλακτικού)
 • Έχεις χρησιμοποιήσει από κοινού σύριγγες, βελόνες και άλλα εξαρτήματα παρασκευής ναρκωτικών ουσιών
 • Είσαι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης
 • Είσαι επαγγελματίας υγείας και έχεις εκτεθεί σε μολυσματικά βιολογικά υγρά

Τότε πρέπει να απευθυνθείς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου που εφημερεύει η παθολογική κλινική.
Μετά την αρχική αξιολόγηση από το θεράποντα για την αναγκαιότητα της λήψης PEP, και αφού λάβετε τις πρώτες βοήθειες είναι αναγκαία η παραπομπή σας σε μια πιο εξειδικευμένη δομή παρακολούθησης ΜΛ/ΕΙ, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι και να αντιμετωπιστούν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες. Κατάλογος των Μονάδων Λοιμώξεων (ΜΛ) & των Εξωτερικών Ιατρείων Παρακολούθησης HIV οροθετικών (ΕΙ) είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (www. keelpno.gr).

3) Πότε πρέπει να χορηγείται PEP;
Πρέπει να χορηγείται όσο πιο σύντομα γίνεται μετά από μια πρόσφατη πιθανή έκθεση στον ιό (σε διάστημα 48-72 ωρών). Mελέτες καταδεικνύουν τη θετική συσχέτιση της αποτελεσματικότητας της PEP με την έγκαιρη λήψη της. Για το λόγο αυτό, οι διεθνείς οδηγίες συστήνουν ως ιδανικό το χρονικό διάστημα των 48 ωρών.

4) Πόσο αποτελεσματική είναι η πρόληψη της μετάδοσης του HIV με τη λήψη PEP;
Η έγκαιρη χορήγηση και η συστηματική λήψη της PEP είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της μετάδοσης του ιού, όχι όμως 100%. Για το λόγο αυτό δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση τα καθιερωμένα μέτρα πρόληψης, όπως είναι η συστηματική χρήση προφυλακτικού, καθώς και η χρήση αποστειρωμένων βελονών και συρίγγων.

5) Πόσο πρέπει να πληρώσω για τη χορήγηση της PEP;
Η PEP χορηγείται στο πλαίσιο αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού και καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τόσο οι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικά ταμεία, οι ασφαλισμένοι σε Ευρωπαϊκό φορέα ασφάλισης, όσο και οι δικαιούχοι του νόμου 4368 δικαιούνται χορήγησης της PEP χωρίς καμία συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ και η επίδειξη της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης. Στην περίπτωση που Έλληνες ταξιδιώτες επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό η χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης χρησιμοποιείται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποζημιώνεται από τους εθνικούς φορείς ασφάλισης.

6) Από που μπορώ να προμηθευτώ την PEP;
H PEP στην Ελλάδα χορηγείται μόνο από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων, κατόπιν μιας προτυποιημένης διαδικασίας. Η πλειοψηφία των δημόσιων νοσοκομείων της ελληνικής επικράτειας μπορούν να διαχειριστούν περιστατικά πιθανής έκθεσης στον HIV. Ωστόσο, σε κάποια περιφερειακά νοσοκομεία της επαρχίας ενδεχομένως να μη διατίθενται ο απαραίτητος εργαστηριακός εξοπλισμός για τον αναγκαίο εργαστηριακό έλεγχο, καθώς και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται ως ΡΕΡ. Σε περίπτωση πιθανής έκθεσης, προτείνεται να επικοινωνήσετε άμεσα με τις υπηρεσίες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (2105212000 - 24ωρη λειτουργία καθημερινές και σαββατοκύριακα, 2105212131-132 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 210 7222222 τις εργάσιμες ημέρες 9:00-20:00) προκειμένου να κατευθυνθείτε έγκαιρα στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο που δύναται να διαχειριστεί το περιστατικό.

7) Τι ανεπιθύμητες ενέργειες έχει η λήψη PEP;
H λήψη PEP μπορεί να προκαλέσει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες είναι παροδικές και εξαφανίζονται μετά την ολοκλήρωση της αγωγής. Ωστόσο, δεν είναι απειλητικές για τη ζωή. Οι συχνότερα εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν κυρίως γαστρεντερικές διαταραχές και αντιμετωπίζονται συντηρητικά.
Στην περίπτωση που κάποιος λάβει PEP και εμφανίσει ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να απευθυνθεί στον θεράποντα στη ΜΛ/ΕΙ που τον παρακολουθεί προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες για την αντιμετώπιση τους ή ακόμα και να τροποποιηθεί η αγωγή.

8) Πότε χρειάζεται να επαναλάβω τον έλεγχο για HIV μετά τη λήψη PEP;
Η λήψη PEP επηρεάζει το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου για HIV. Ο επανέλεγχος για HIV προκειμένου να αποκλεισθεί η ορομετατροπή συστήνεται στις 6 εβδομάδες, 3 μήνες και 6 μήνες μετά την πιθανή έκθεση.

9) Μπορώ όσο λαμβάνω PEP να έχω σεξουαλικές επαφές χωρίς τη χρήση προφυλακτικού;
Δεν μπορείτε. Όπως αναφέρθηκε η λήψη της PEP δεν είναι αποτελεσματική κατά 100%. Επίσης η λήψη PEP δεν αποτρέπει την πιθανή ορομετατροπή εφ’ όσον δεν υιοθετούνται συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Η συνεχής έκθεση στον ιό περιορίζει την αποτελεσματικότητα της PEP. https://wwwn.cdc.gov/hivrisk/decreased_risk/medicines/pep.html

10) Είχα μια απροφύλακτη σεξουαλική επαφή 5 μέρες πριν; Τι μπορώ να κάνω;
Στην περίπτωση που είχατε μια επικίνδυνη έκθεση σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών δεν συστήνεται η λήψη PEP καθώς είναι αναποτελεσματική. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πραγματοποιήσετε έναν αρχικό έλεγχο (baseline) για την ανίχνευση του HIV και έναν επαναληπτικό έλεγχο 6-8 βδομάδες μετά την πιθανή έκθεση. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του αρχικού και επαναληπτικού ελέγχου συστήνεται να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό σε κάθε σεξουαλική επαφή.
Συχνότερες ερωτήσεις για την μετάδοση της HIV λοίμωξης
1. Πως μπορεί να μεταδοθεί η HIV λοίμωξη;
 • Ο HIV μπορεί να μεταδοθεί:
 • Με σεξουαλική επαφή (κολπική-πρωκτική-στοματική) με κάποιο HIV οροθετικό άτομο, χωρίς τη χρήση προφυλακτικού.
 • Με την από κοινού χρήση μη αποστειρωμένων μολυσμένων μέσων (για παράδειγμα συρίγγων ή βελονών).
 • Από την HIV οροθετική μητέρα στο παιδί της κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή του θηλασμού.
 • Με τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος. Ωστόσο, στις μέρες μας η πιθανότητα αυτή έχει ελαχιστοποιηθεί με το συστηματικό έλεγχο των μονάδων αίματος προς μετάγγιση και των παραγώγων του.


2. Σε ποια σωματικά υγρά και ιστούς βρίσκεται ο HIV;

Εφόσον κάποιος/α έχει μολυνθεί από τον HIV, δηλαδή είναι HIV οροθετικός/ή, ο ιός ανευρίσκεται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις στα ανθρώπινα βιολογικά υγρά. Μολυσματικά υγρά με μεγάλες συγκεντρώσεις του ιού και κατ’ επέκταση υψηλή δυνατότητα μετάδοσης, θεωρούνται το αίμα, το σπέρμα, οι κολπικές εκκρίσεις και το μητρικό γάλα. Δυνητικά μολυσματικά καθίστανται όλα τα υπόλοιπα βιολογικά υγρά, εάν περιέχουν προσμίξεις αίματος.


3. Μπορεί να μεταδοθεί ο HIV με την από κοινού χρήση ερωτικών βοηθημάτων;


Ναι. Αν τα ερωτικά βοηθήματα είναι μολυσμένα με αίμα, σπερματικά ή κολπικά υγρά HIV οροθετικού ατόμου, είναι δυνατή η μετάδοση του ιού από την κοινή χρήση των βοηθημάτων αυτών. Συνεπώς, προτείνεται η συστηματική χρήση προφυλακτικού για κάθε άτομο όταν χρησιμοποιούνται ερωτικά βοηθήματα.


4. Μπορώ να μολυνθώ από τον ιό με την στοματογεννητική επαφή;

Ναι. Παρόλο που είναι πιθανό να μολυνθεί κάποιος από τον HIV μέσω της απροφύλακτης στοματογεννητικής επαφής, ο κίνδυνος μπορεί να είναι μικρότερος συγκριτικά με τις κολπικές ή πρωκτικές επαφές χωρίς τη χρήση προφυλακτικού. Οι πιθανότητες μετάδοσης του HIV με τη στοματογεννητική επαφή αυξάνονται στη περίπτωση που υπάρχουν παθήσεις των ούλων και της στοματικής κοιλότητας, ή έλκη γεννητικών οργάνων. Ωστόσο, μέσω της στοματογεννητικής οδού μεταδίδονται πολύ εύκολα και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που οφείλονται σε βακτήρια όπως γονόρροια, χλαμύδια, σύφιλη και ιούς όπως ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) ή ο ιός του απλού έρπητα (HSV 1/2). Επίσης μεταδίδεται και ο ιός της ηπατίτιδας Α (HAV).


5. Μπορώ να μολυνθώ από τον HIV από τα τσιμπήματα εντόμων;

Όχι. Ο ιός δε μπορεί να μεταδοθεί από τα τσιμπήματα κουνουπιών και άλλων εντόμων. Ο HIV δε ζει για μεγάλο χρονικό διάστημα στα έντομα και δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε αυτά.


6. Είναι οι απροφύλακτες πρωκτικές επαφές περισσότερο επικίνδυνες για τη μετάδοση του ιού από ό,τι τα άλλα ήδη επαφών (κολπική - στοματική);


Ναι. Οι πρωκτικές επαφές χωρίς τη χρήση προφυλακτικού είναι περισσότερο επικίνδυνες σε σύγκριση με τις άλλες επαφές, λόγω της μεγαλύτερης πιθανότητας δημιουργίας τραυματισμών του βλεννογόνου του ορθού.


7. Μπορώ να μολυνθώ κατά τη διαδικασία της δερματοστιξίας (τατουάζ) η του τρυπήματος σε διάφορα σημεία του σώματος (tattoo-body piercing);

Ναι. Αν δε χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα εργαλεία μιας χρήσης, είναι δυνατόν να μεταδοθεί, τόσο ο HIV, όσο και άλλα νοσήματα, όπως η ιογενής ηπατίτιδα B και C. Συνεπώς, συνιστάται τα παραπάνω να πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένους χώρους , όπου χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα εργαλεία ή εργαλεία μιας χρήσης.


8. Μπορώ να μολυνθώ με την κατανάλωση φαγητών που έχουν παρασκευαστεί από HIV οροθετικό άτομο;

Όχι. Ο ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί από την κατανάλωση γευμάτων, τα οποία έχουν παρασκευαστεί από ένα HIV οροθετικό άτομο. Ακόμα και στην περίπτωση που το γεύμα εμπεριέχει μικρές ποσότητες αίματος, η έκθεση στο περιβάλλον, η θερμοκρασία παρασκευής του φαγητού καθώς και το γαστρικό οξύ του στομάχου καταστρέφουν τον ιό.


9. Όταν έχω κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα αυξάνονται οι πιθανότητες να κολλήσω τον HIV;

Ναι. Η λοίμωξη από κάποιο ΣΜΝ αυξάνει την ευαλωτότητα των ατόμων και σε άλλο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ). Τα ΣΜΝ, δημιουργούν έλκη (πληγές) στους βλεννογόνους του κόλπου, του πρωκτού και του στόματος, τόσο του άντρα, όσο και της γυναίκας (όπως για παράδειγμα ο έρπης των γεννητικών οργάνων και η σύφιλη), μπορεί όμως και να μην συνοδεύονται από εμφανή συμπτώματα (όπως για παράδειγμα η γονόρροια και τα χλαμύδια). Συνεπώς, αφενός προκαλείται διαταραχή της λειτουργίας των τοπικών αμυντικών μηχανισμών, αφετέρου καθίσταται ευκολότερη η είσοδος μικροβίων ή άλλων ιών στον οργανισμό.


10. Μπορώ να μολυνθώ από τον HIV από την απλή κοινωνική επαφή, όπως με χειραψίες, εναγκαλισμούς, χρήση κοινής τουαλέτας, χρήση πισίνας ή μέσω ειδών οικιακής χρήσης;


Όχι. Ο HIV βρίσκεται σε βιολογικά υγρά, όπως το αίμα, και δεν επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός σώματος. Δε μπορεί να μεταδοθεί αερογενώς (για παράδειγμα μέσω σταγονιδίων,όπως με το βήχα ή το φτέρνισμα), υδατογενώς (μέσω του νερού) ή με τη διαδερματική επαφή χωρίς τραυματισμό. Συνεπώς ο HIV δεν μεταδίδεται με την απλή κοινωνική επαφή όπως:

 • με τη χειραψία
 • με το φιλί
 • με την αγκαλιά
 • με την συγκατοίκηση με κάποιο HIV οροθετικό άτομο
 • με την κοινή χρήση της τουαλέτας, του ντους, ή άλλων κοινόχρηστων χώρων
 • με τη θάλασσα και την πισίνα
 • με το βήχα ή το φτέρνισμα

11. Πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να επιζήσει ο ιός στο περιβάλλον?

Πολλές παράμετροι επηρεάζουν την επιβίωση του ιού στο περιβάλλον, όπως η συγκέντρωση (ποσότητα) του ιού στο βιολογικό δείγμα, το είδος του βιολογικού υγρού, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η υγρασία, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, το PH του περιβάλλοντος.

Σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να επιζήσει ο ιός εκτός σώματος για κάποιες βδομάδες. Ειδικότερα, εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει τα εξής:

 • Ο ιός είναι ευαίσθητος σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι σε χαμηλές. Μεγαλύτερος χρόνος επιβίωσης σχετίζεται με χαμηλές θερμοκρασίες (<4°C). Μικρότερος χρόνος επιβίωσης (όχι πάνω από μια βδομάδα) σχετίζεται με υψηλές θερμοκρασίες (27 εώς 37°C).
 • Η συγκέντρωση του ιού στο αίμα σε θερμοκρασία δωματίου παραμένει σταθερή και μπορεί να παραμείνει σε αποξηραμένο αίμα στους 4°C για μια βδομάδα.
 • Ο ιός σε σύριγγες μπορεί να επιβιώσει μέχρι και 4 βδομάδες. Μεγαλύτερος χρόνος επιβίωσης σχετίζεται με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (<4°C). Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (27-37 °C ) ο χρόνος επιβίωσης του ιού ελαχιστοποιείται στις 7 ημέρες.
 • Περιβάλλοντα πολύ όξινα pH< 7 ή αλκαλικά > 8 είναι ακατάλληλα για την επιβίωση του ιού.
 • Δεν υπάρχουν μελέτες που να αναφέρουν επιβίωση του ιού εκτός σώματος στο σπέρμα.
 • Δεν επιβιώνει στο νερό της θάλασσας.

Οι παραπάνω μελέτες έχουν διεξαχθεί σε συνθήκες εργαστηρίου και δεν έχουν ληφθεί υπόψη άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως ο άνεμος και οι καιρικές συνθήκες.

Οι μικρές ποσότητες βιολογικών υγρών εκτός σώματος περιέχουν πολύ μικρές συγκεντρώσεις ιικών αντιγράφων. Συνεπώς, η μολυσματικότητα αυτών των βιολογικών δειγμάτων είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που ο ιός μπορεί να παραμείνει κάποιο χρονικό διάστημα ενεργός εκτός σώματος, δεν έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία μόλυνση από τον HIV μέσω της άμεσης επαφής με πολύ μικρές ποσότητες βιολογικών υγρών εκτός σώματος.
Συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους τρόπους πρόληψης του HIV/AIDS
1. Υπάρχει κάποιο διαθέσιμο εμβόλιο για την πρόληψη της μετάδοσης του HIV?

Δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα κάποιο αποτελεσματικό προφυλακτικό εμβόλιο έναντι του HIV. Ωστόσο, οι ερευνητικές προσπάθειες είναι αρκετές, με μερικές εξ αυτών να παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα.


2. Τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ;


Για την αποτελεσματική πρόληψη από τον ιό, συστήνονται τα κάτωθι:

Συστηματική χρήση προφυλακτικού

 • Χρησιμοποιείτε καινούργιο προφυλακτικό σε κάθε σεξουαλική επαφή, καθ’ όλη τη διάρκειά της και σε όλα τα είδη της (κολπική, πρωκτική, στοματική). Σε περίπτωση εναλλαγής συντρόφων κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής συνεύρεσης, χρησιμοποιείτε διαφορετικό προφυλακτικό με κάθε σύντροφο.
 • Χρησιμοποιείτε υδατοδιαλυτά λιπαντικά, τα οποία δεν καταστρέφουν το προφυλακτικό.
 • Αποφεύγετε τη χρήση διπλού προφυλακτικού, διότι λόγω τριβής αυξάνεται ο κίνδυνος ρήξης του.
 • Αποφεύγετε την αποθήκευση των προφυλακτικών σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να αλλοιωθούν.
 • Δίνετε προσοχή στις οδηγίες χρήσης των προφυλακτικών
 • Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των προφυλακτικών.
 • Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο προφυλακτικό ανάλογα με το είδος της σεξουαλικής επαφής. Στο εμπόριο είναι διαθέσιμα διαφορετικά είδη προφυλακτικών για τα διάφορα είδη σεξουαλικής επαφής (κολπική-πρωκτική-στοματογεννητική).

Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής

 • Αποφεύγετε την από κοινού χρήση αντικείμενων που πιθανόν φέρουν υπολείμματα από αίμα, όπως οδοντόβουρτσες ή ξυραφάκια. Η τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής προστατεύει από την μετάδοση και άλλων μικροβιακών λοιμώξεων ή λοιμώξεων από ιούς.

Αποφυγή της από κοινού χρήση εξαρτημάτων χρήσης ουσιών


 • Σε περίπτωση χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε από κοινού σύριγγες, βελόνες ή άλλα εξαρτήματα παρασκευής και χρήσης.

Έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία των λοιπών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων

 • Στην περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα από το ουροποιογεννητικό σύστημα (δυσουρία, καύσος κατά τη ούρηση, ασυνήθιστες κολπικές εκκρίσεις, έλκη στη γεννητική περιοχή), καλό είναι να απευθυνθείτε στον ιατρό σας προκειμένου να διερευνήσει την ύπαρξη κάποιου σεξουαλικώς μεταδιδομένου νοσήματος (ΣΜΝ), ώστε να πραγματοποιηθεί έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.
 • Χρησιμοποιείτε πάντα προφυλακτικό, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει και κάποιο άλλο ΣΜΝ.

Έγκαιρη εξέταση για την ανίχνευση του HIV. Γνώση του προφίλ HIV οροθετικότητας του σεξουαλικού σας συντρόφου.


 • Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να μάθετε αν έχετε μολυνθεί από τον ιό εσείς και ο σεξουαλικός σύντροφος σας είναι να κάνετε την ειδική εξέταση. Ενθαρρύνετε τους σεξουαλικούς σας συντρόφους σας να εξεταστούν για HIV ώστε να γνωρίζουν εάν έχουν μολυνθεί από τον ιό.

Αν υιοθετείτε σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, εξεταστείτε στα προτεινόμενα χρονικά διαστήματα.

 • Η εξέταση για HIV συστήνεται σε χρονικό διάστημα 6-8 βδομάδων μετά από μια πιθανή έκθεση. Ωστόσο, αν υιοθετείτε σεξουαλικές ή άλλες πρακτικές υψηλού κινδύνου συχνότερα, καλό θα ήταν να εξετάζεσθε πιο τακτικά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο υγιών ατόμων

Αν είχες πρόσφατα μια επικίνδυνη έκθεση σε χρονικό διάστημα <48/72 ωρών πήγαινε όσο πιο σύντομα γίνεται στο πλησιέστερη παθολογική κλινική νοσοκομείου που εφημερεύει για την εκτίμηση κινδύνου και τη χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας μετά από έκθεση


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.