Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Υγιεινή των χεριών

Η Υγιεινή των Χεριών (ΥΧ) αποτελεί το βασικότερο μέτρο πρόληψης των νοσοκομειακών  λοιμώξεων και της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, ακόμη και εκείνων που είναι ανθεκτικά  στα αντιβιοτικά. Γι’ αυτό το λόγο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας.
 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2005 εγκαινίασε την έναρξη μίας εκστρατείας παγκόσμιας εμβέλειας  -First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care- με στόχο την προώθηση της εφαρμογής της ΥΧ σε όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ασφάλειας των Ασθενών. Η χώρα μας αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου της Υγιεινής των Χεριών  από το 2010, στο οποίο συμμετέχουν ήδη 139 κράτη-μέλη του ΠΟΥ.

Η 5η Μαΐου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης στην παγκόσμια κοινότητα στο γεγονός ότι η Υγιεινή των Χεριών μπορεί μεν να αποτελεί το απλούστερο και πλέον αυτονόητο μέτρο πρόληψης, αλλά η εφαρμογή της παραμένει μία μεγάλη πρόκληση τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τη δημόσια υγεία. Απαιτείται στρατηγική, επιμονή και συνεχής  εκπαίδευση ώστε να εδραιωθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο της κλινικής πρακτικής.
 

5η Μαΐου

Παγκόσμια Ημέρα για την Εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Αγαπητοί Διοικητές Νοσοκομείων και Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,

Αγαπητοί συνεργάτες, μέλη των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων,


Η Υγιεινή των χεριών αποτελεί βασικό συστατικό της ασφάλειας των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Γι’ αυτό το λόγο και έχει διεθνώς αναγνωρισθεί ως ένας από τους 10 σημαντικότερους δείκτες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Σήμερα, που τόσο η χώρα μας όσο και η διεθνής κοινότητα διανύει  περίοδο Πολυαντοχής και  Παν-Αντοχής των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά, η αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου αυτού είναι ακόμη πιο επιτακτική. Η Υγιεινή των Χεριών είναι το βασικότερο μέτρο για τον περιορισμό της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών τόσο από τους ασυμπτωματικούς φορείς όσο και από τους ήδη διαγνωσμένους ασθενείς, στους οποίους εφαρμόζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Γι’ αυτό το λόγο και η φετινή παγκόσμια ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών του Π.Ο.Υ. εστιάζει στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής μέσα από τα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ. 

 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ!

FIGHT ANTIMICROBIAL RESISTANCE – IT’S IN YOUR HANDS!

Παρόλο που η εφαρμογή της Υγιεινής των χεριών αποτελεί την πιο άμεση, εφικτή και αποτελεσματική πρακτική για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, η συμμόρφωση σε αυτήν απαιτεί συντονισμένη και μακροχρόνια στρατηγική με τη συμμετοχή όλης της ιεραρχίας του Οργανισμού-νοσοκομείου. Η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας καθορίζεται σημαντικά από την εκπαίδευση που λαμβάνουν και από την πολιτική που αναπτύσσει το νοσοκομείο σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. 

Στο πλαίσιο της 5ης Μαΐου που ως ημέρα μας υπενθυμίζει την σημαντικότητα της εφαρμογής της Υγιεινής των Χεριών για την ασφάλεια των ασθενών μας, σας προσκαλούμε να  ενισχύσετε την προσπάθεια για βελτίωση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή της, αναγνωρίζοντάς τη ως προτεραιότητα της πολιτικής του νοσοκομείου για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

 

Με εκτίμηση,

 

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.