Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Σημείωση: λόγω απαίτησης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
ο Κατάλογος Προμηθευτών ΚΕΕΛΠΝΟ και τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ που περιέχουν προσωπικά δεδομένα αναφορικά
με επιτυχόντες, επιλαχόντες, απορριπτέους κ.λπ. δεν αναρτώνται, μέχρι νεώτερης ενημέρωσης.


Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
 

Διαγωνισμοί
_____________________________________

- Μαρούσι 21-06-2018 Αρ. Πρωτ.: 6942
Θέμα: Ανακοίνωση διευκρίνισης για την κάτωθι 6633_15-06-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, ώρα 12:00)
- Μαρούσι 15-06-2018 Αρ. Πρωτ.: 6633_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ και του ΠΕΔΥ Κρήτης
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρσκευή 15 Ιουνίου 2018, ώρα 16:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.- Μαρούσι 15-06-2018 Αρ. Πρωτ.: 6636
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ορών-ενέσιμο ύδωρ για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΚΕΔΥ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρσκευή 15 Ιουνίου 2018, ώρα 16:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.- Μαρούσι 15-06-2018 Αρ. Πρωτ.: 6611_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών μεταφοράς βιολογικού υλικού και συνοδευτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρσκευή 15 Ιουνίου 2018, ώρα 16:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.- Μαρούσι 14-06-2018 Αρ. Πρωτ.: 6539_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες μυοκτονίας για ένα έτος στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.- Μαρούσι 11-06-2018 Αρ. Πρωτ.: 2151
ΑΔΑ:  75ΒΒ469ΗΜΛ-506
ΑΔΑΜ: 18PROC003239709
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών ταξιδιών εσωτερικού/εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος PHILOS.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 15:00.


- Μαρούσι 11-06-2018 Αρ. Πρωτ.: 2150
ΑΔΑ: Ψ155469ΗΜΛ-Η89
ΑΔΑΜ: 18PROC003239862

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών ταξιδιών εσωτερικού/εξωτερικού για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 15:00.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.