Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Σημείωση: λόγω απαίτησης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
ο Κατάλογος Προμηθευτών ΚΕΕΛΠΝΟ και τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ που περιέχουν προσωπικά δεδομένα αναφορικά
με επιτυχόντες, επιλαχόντες, απορριπτέους κ.λπ. δεν αναρτώνται, μέχρι νεώτερης ενημέρωσης.


Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
Διαγωνισμοί
- Μαρούσι 11-12-2018 Αρ. Πρωτ.: 22898_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμβολίων, βιολογικού υλικού
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:30)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.