Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Σημείωση: λόγω απαίτησης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
ο Κατάλογος Προμηθευτών ΚΕΕΛΠΝΟ και τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ που περιέχουν προσωπικά δεδομένα αναφορικά
με επιτυχόντες, επιλαχόντες, απορριπτέους κ.λπ. δεν αναρτώνται, μέχρι νεώτερης ενημέρωσης.


Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας

Διαγωνισμοί
_____________________________________
- Μαρούσι 3-8-2018 Α. Πρωτ.: 3044
Θέμα: Προκήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ (CPV: 09134100-9 πετρέλαιο ντίζελ, 09132100-4 αμόλυβδη βενζίνη)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 6 Αυγούστου 2010, ώρα 14:30)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 10-9-2018 και ώρα 12:00μμ


- Μαρούσι 1-8-2018 Αρ. Πρωτ.: 2941
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Έργου Εντομολογικής Επιτήρησης στο πλαίσιο των δράσεων αντιμετώπισης και πρόληψης των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, κατά την περίοδο μετάδοσης 2018
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, ώρα 16:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 20-8-2018 15:00

- Μαρούσι 25-07-2018 Αρ. Πρωτ.: 9010_ΚΠ
Θέμα: Διευκρινίσεις στην κάτωθι αριθμ. πρωτ. 8635/19-07-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00)

- Μαρούσι 20-07-2018 Αρ. Πρωτ.: 8810_ΚΠ
Θέμα: Διευκρίνιση στην κάτωθι αριθμ. πρωτ. 8392_ΚΠ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ώρα 14:00)
- Μαρούσι 16-7-2018 Αρ. Πρωτ.: 8392_ΚΠ
Θέμα: Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ορών-ενέσιμο ύδωρ για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΚΕΔΥ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, ώρα 12:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.- Μαρούσι 19-7-2018 Αρ. Πρωτ.: 8635_ΚΠ
Θέμα: Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια παραϊατρικών ειδών για τις ανάγκες Τμημάτων και Γραφείων του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.


- Μαρούσι 19-7-2018 Αρ. Πρωτ.: 8628_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξυπηρετητή (server) αναγκαίου για την εγκατάσταση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τα ΥΔΝ και απαραίτητου λογισμικού (software) για τη λειτουργία του server, στον οποίο θα εγκατασταθεί η πλατφόρμα για τα ΥΔΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.


- Μαρούσι 18-07-2018 Αρ. Πρωτ.: 8617_ΚΠ
Θέμα: Διευκρίνιση στην κάτωθι αριθμ. πρωτ. 8055_ΚΠ πρόσκληση
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, ώρα 15:00)
- Μαρούσι 10-07-2018 Αρ. Πρωτ.: 8055_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ασφάλιση και την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας 26 υπηρεσιακών οχημάτων και δικύκλων του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών (Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018).- Μαρούσι 16-7-2018 Αρ. Πρωτ.: 8390_ΚΠ
Θέμα: Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών μεταφοράς βιολογικού υλικού και συνοδευτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, ώρα 12:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.- Μαρούσι 10-07-2018 Αρ. Πρωτ.: 8063_ΚΠ
Θέμα: Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εντομοαπωθητικών συσκευών και πλακιδίων, για το Γραφείο Νοσημάτων που μεταδίδονται με Διαβιβαστές του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.- Μαρούσι 10-07-2018 Αρ. Πρωτ.: 8055_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ασφάλιση και την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας 26 υπηρεσιακών οχημάτων και δικύκλων του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.