Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας

Μαρούσι, 1-12-2017, Αρ. Πρωτ. 4441
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προκήρυξη θέσεων για τα υποέργα 2, 3 και 5 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο "Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS", της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, 16:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα, 18/12/2017 και ώρα 15:00


Αθήνα 02-11-2017, Αρ. Πρωτ. 15138
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017
(ΣΟΧ: Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου)
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης.
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 21 Νοεμβρίου, 14:00)
Η προθεσμία υποβολής είναι 10 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της προκήρυξης στα προβλεπόμενα σημεία ανάρτησης ή στα ΜΜΕ.
____________________________________________________________________

Διαγωνισμοί
- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4550_6/12/2017
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός (1) mikro server, ενός (1) πολυμηχανήματος (fax-scaner-printer-copier), τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1) εκτυπωτή για τις ανάγκες του Γραφείου HIV Λοίμωξης και ΣΜΝ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΑΔΑΜ: 17PROC002379942
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 15:00- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4471_4/12/2017

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια εκτυπώσεων ενημερωτικού και επικοινωνιακού υλικού συμπεριλαμβανομένου του δημιουργικού στο πλαίσιο δράσεων του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
ΑΔΑ: 6ΝΤΒ469ΗΜΛ-ΥΥ8
ΑΔΑΜ: 17PROC002350946


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 15:00- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4265_22/11/2017

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον ετήσιο έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ απο Ορκωτούς Λογιστές για το οικονομικό έτος 2017. (Ημερομηνία ανάρτησης: 22/11/2017)

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC002284235


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη 29/11/2017 και ώρα 15:00- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4210_20/11/2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 197.000 τεμαχίων «μαντηλάκια οινοπνεύματος», διαστάσεων 65Χ30, ξεχωριστά συσκευασμένων.
ΑΔΑΜ : 17PROC002270049


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27/11/2017 και ώρα 15:00
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2017 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.