Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υπ αριθμ. 1358/08-06-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πληθυσμούς του αυξανόμενου προσφυγικού ρεύματος.- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με τίτλο «Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα»


- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Επιτήρηση των Μεταδιδόμενων Νοσημάτων που πιθανώς να αποτελέσουν διασυνοριακή απειλή για την δημόσια υγεία»

Διαγωνισμοί
- 2843_11-11-2016: "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης για τη Διενέργεια Εκστρατείας Ενημέρωσης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης (Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού επικοινωνιακής προβολής στα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά)".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 11-11-2016)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, ώρα 12:00)


- 2816_10-11-2016: Παροχή διευκρινίσεων επί του παρακάτω διαγωνισμού 2648_1-11-2016. "Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας κατά την μεταφορά των δειγμάτων και ως εκ τούτου η μεταφορά των δειγμάτων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας εντός των ορίων που προβλέπει η προκήρυξη".
Αρ. Πρωτ. 2648_1-11-2016: "Υποβολή προσφορών για υπηρεσίες αποστολής / παραλαβής κλινικών και περιβαλλοντολογικών δειγμάτων μέσω Πιστοποιημένης Εταιρείας Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδημιολογικής  Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 2-11-2016)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ώρα 14:00)


- 2815_10-11-2016: Παροχή διευκρινίσεων επί του παρακάτω διαγωνισμού 2647_1-11-2016. "Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας κατά την μεταφορά των προϊόντων με όποιον τρόπο  / μέσο χρησιμοποιεί η εταιρεία και να διασφαλίζεται αποδεδειγμένα η διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας".
Αρ. Πρωτ. 2647_1-11-2016: "Υποβολή προσφορών για υπηρεσίες αποστολής / παραλαβής εμβολίων, ορών, βιολογικών και περιβαλλοντολογικών δειγμάτων μέσω Πιστοποιημένης Εταιρείας Μεταφορών για τις ανάγκες των ΚΕΔΥ / ΠΕΔΥ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 2-11-2016)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ώρα 14:00)- 2828_11-11-2016: Ματαιώνεται η διενέργεια του παρακάτω πρόχειρου διαγωνισμού της με αριθμ. πρωτ. 873/14-04-2016 διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος μηχανογραφημένης λογιστικής και εκπαίδευσης  των χρηστών».
Αρ. Πρωτ. 873_14-04-2016: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού που άφορα την "Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος μηχανογραφημένης λογιστικής και εκπαίδευσης χρηστών" (Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, ώρα 14:30)

- 23284_08/11/2016: Ματαιώνεται η διενέργεια του παρακάτω πρόχειρου διαγωνισμού της με αριθμ.πρωτ. 2390/28-09-2016 διακήρυξης με τίτλο «Σύναψη Σύμβασης για τη Διενέργεια Ενημερωτικής Εκστρατείας του Πληθυσμού για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης»
Αρ. Πρωτ. 2390_28-9-2016: "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης για τη Διενέργεια Ενημερωτικής εκστρατείας του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης. (Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού επικοινωνιακής προβολής έντυπου και στα ΜΜΕ)"  (Ημερομηνία ανάρτησης: 28-9-2016)


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2016 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.