Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Παλαιότερες Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
2018
- Αθήνα 04-05-2018 Αρ. Πρωτ.: 4326
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών εσωτερικού/εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, ώρα 18:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 5 ημερών.


- Αθήνα 04-05-2018 Αρ. Πρωτ.: 4325
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, ώρα 18:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 5 ημερών.


- Αθήνα 03-05-2018 Αρ. Πρωτ.: 4216
Ματαίωση της υπ’αριθμ. πρωτ. 4216/3-5-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με το υπ’αριθμ. υπηρεσιακό σημείωμα 1648/8-5-2018
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διακρίβωσης εξοπλισμού για το ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, ώρα 12:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.- Αθήνα 23-04-2018 Αρ. Πρωτ.: 3767
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια / εκτύπωση εκατό χιλιάδων (100.000) τεμαχίων ενημερωτικού φυλλαδίου για την ιλαρά, με τίτλο: "Εμβολιάσου! Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους γύρω σου"
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 24 Απριλίου 2018, ώρα 10:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 7 ημερών.- Αθήνα 5-04-2018 Αρ. Πρωτ.: 3261
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δοκιμασιών διάγνωσης ελονοσίας (RDTs)P. Falciparum και άλλων ειδών πλασμωδίου
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 5 Απριλίου 2018, ώρα 13:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.
Ματαιώνεται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός σύμφωνα με το Υπ.Σ. 1323/13-04-2018.


- Αθήνα 29-03-2018 Αρ. Πρωτ.: 3002
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία συντήρησης των οκτώ (8) ψυκτικών θαλάμων
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.


- Αθήνα 22-03-2018 Αρ. Πρωτ.: 2807
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία ταχυμεταφοράς φακέλων εγγράφων ή δεμάτων.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.


- Αθήνα 01-3-2018 Αρ. Πρωτ.: 1962
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ορών - ενέσιμο ύδωρ - στο πλαίσιο προγράμματος δρόμου και κινητής μονάδας, σε τοξικο-εξαρτώμενα άτομα στο Κέντρο της Αθήνας.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, ώρα 13:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12/3/2018 και ώρα 15:00


- Αθήνα 27-02-2018 Αρ. Πρωτ.: 1858
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εμβολίων στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 1/3/2018 και ώρα 14:00


- Αθήνα 27-02-2018 Αρ. Πρωτ.: 1846
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εμβολίων για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 1/3/2018 και ώρα 14:00


Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 1628_20/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 4756_15/12/2017 Προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων έργου για τις θέσεις Δ1 & Δ2 της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 4η/08-2-2018 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 553/08-2-2018 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων για την εν λόγω Προκήρυξη και για τις θέσεις Δ1 και Δ2 της Δράσης.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00)
Ορίζεται χρονικό περιθώριο 5 εργάσιμων ημερών για την υποβολή ενστάσεων.Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 1496_14/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 4441_01/12/2017 Προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων έργου για τα Υποέργα Β, Γ και Ε της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 4η/08-2-2018 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 563/08-2-2018 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα Β, Γ & Ε της Δράσης.


- Υποέργο Β, Πίνακας Επιτυχόντων Β2, Β4
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιλαχόντων Β2, Β4
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιτυχόντων Β3
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιλαχόντων Β3

- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Γ1, Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Γ1, Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Γ3
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Γ3

- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων  Ε1, Ε2, Ε3
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιλαχόντων  Ε1, Ε2, Ε3
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων  Ε4

- Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, μπορούν να ξεκινήσουν οι ενέργειες υπογραφής των συμβάσεων με τους επιτυχόντες.


Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 451_02/2/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συντονιστής Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Project manager), στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης “European Joint Action on Antimicrobial Resistance & Healthcare – Associated Infections ‘EU-JAMRAI’” για την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Υγείας 2014-2020.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 05/2/2018, 11:00)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.- Αθήνα 06-02-2018 Αρ. Πρωτ.: 1174
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανοταινίες και τόνερ) εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 12:30)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 8/2/2018 και ώρα 15:00


- Αθήνα 05-02-2018 Αρ. Πρωτ.: 1151
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 14:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12/2/2018 και ώρα 15:00

Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 626_19/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 15138_02/11/2017 Προκήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης του ΚΕΕΛΠΝΟ.

- Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, ΑπορριπτέωνΑθήνα, Αρ. Πρωτ. 456_16/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 4441_01/12/2017 Προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων έργου για τα Υποέργα Β, Γ και Ε της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 1η/10-1-2018 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 111/09-1-2018 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων (και Επιλαχόντων και Απορριπτέων) για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα Β, Γ & Ε της Δράσης.

- Υποέργο Β, Πίνακας Επιτυχόντων Β2, Β4
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιλαχόντων Β2, Β4
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιτυχόντων Β3
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιλαχόντων Β3

- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Γ1, Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Γ1, Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Γ3
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Γ3

- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων  Ε1, Ε2, Ε3
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιλαχόντων  Ε1, Ε2, Ε3
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων  Ε4

- Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, ορίζεται χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, δλδ μέχρι την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00, για την κατάθεση ενστάσεων των ενδιαφερόμενων.- Αθήνα 22-01-2018 Αρ. Πρωτ 631
Θέμα: Εκ νέου Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις κινητές μονάδες της Αττικής που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του υποέργου 2 του ευρωπαϊκού προγράμματος PHILOS
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11:30)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 26/1/2018 και ώρα 15:00


- Αθήνα 15-01-2018 Αρ. Πρωτ 389
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια προμήθεια χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 22/1/2018 και ώρα 15:00- Αθήνα 12-01-2018 Αρ. Πρωτ 347
Θέμα: Εκ νέου Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης για το στόλο οχημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 17/1/2018 και ώρα 15:00- Αθήνα 09-01-2018 Αρ. Πρωτ 229
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις κινητές μονάδες της Αττικής που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Ευρωπαικού Προγράμματος PHILOS του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 15/1/2018 και ώρα 12:00


- Αθήνα 08-01-2018 Αρ. Πρωτ 194
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης για το στόλο οχημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τρίτη 9/1/2018 και ώρα 11:00


- Αθήνα 04-01-2018 Αρ. Πρωτ 109
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εκατό (100) USB ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, ώρα 9:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 12/1/2018 και ώρα 15:00


- Αθήνα: 02-01-2018, Αρ.Υπ.Σημ.: 5
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΓΙΛΕΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PHILOS (Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)
Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15123.
___________________________________________________________________

2017

- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4550_6/12/2017
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός (1) mikro server, ενός (1) πολυμηχανήματος (fax-scaner-printer-copier), τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1) εκτυπωτή για τις ανάγκες του Γραφείου HIV Λοίμωξης και ΣΜΝ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΑΔΑΜ: 17PROC002379942
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 15:00


Μαρούσι, 15-12-2017, Αρ. Πρωτ. 4756
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προκήρυξη θέσεων για τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο "Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS", της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, 17:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη, 02/1/2018 και ώρα 15:00- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4734/14-12-17
Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 14-12-2017 και ώρα 17:00)
ΑΔΑM 17PROC002424269
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τρίτη 02/1/2018 και ώρα 15:00


Μαρούσι, 1-12-2017, Αρ. Πρωτ. 4441
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προκήρυξη θέσεων για τα υποέργα 2, 3 και 5 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο "Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS", της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, 16:00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα, 18/12/2017 και ώρα 15:00


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4550_6/12/2017
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός (1) mikro server, ενός (1) πολυμηχανήματος (fax-scaner-printer-copier), τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1) εκτυπωτή για τις ανάγκες του Γραφείου HIV Λοίμωξης και ΣΜΝ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΑΔΑΜ: 17PROC002379942
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 15:00


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4471_4/12/2017

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια εκτυπώσεων ενημερωτικού και επικοινωνιακού υλικού συμπεριλαμβανομένου του δημιουργικού στο πλαίσιο δράσεων του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
ΑΔΑ: 6ΝΤΒ469ΗΜΛ-ΥΥ8
ΑΔΑΜ: 17PROC002350946
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 15:00


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4265_22/11/2017

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον ετήσιο έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ απο Ορκωτούς Λογιστές για το οικονομικό έτος 2017. (Ημερομηνία ανάρτησης: 22/11/2017)
ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC002284235
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη 29/11/2017 και ώρα 15:00


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 4210_20/11/2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 197.000 τεμαχίων «μαντηλάκια οινοπνεύματος», διαστάσεων 65Χ30, ξεχωριστά συσκευασμένων.
ΑΔΑΜ : 17PROC002270049
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27/11/2017 και ώρα 15:00


Αθήνα 02-11-2017, Αρ. Πρωτ. 15138
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017
(ΣΟΧ: Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου)
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης.
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 21 Νοεμβρίου, 14:00)
Η προθεσμία υποβολής είναι 10 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της προκήρυξης στα προβλεπόμενα σημεία ανάρτησης ή στα ΜΜΕ.


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. ΚΠ 14751_25/10/2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ημερομηνία ανάρτησης: 25-10-2017
AΔΑΜ Προκήρυξης: 17PROC002146823
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 06/11/2017 και ώρα 15.00 μ.μ.Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3619_17/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Της Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 19η/16-10-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3512/10-10-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα A, Γ & Δ της Δράσης.

- Υποέργο Α, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων
- Υποέργο Α, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ1
- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ1
- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ2
- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ2
- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ3
- Υποέργο Γ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ3

- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ1
- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ1
- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ5
- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ5
- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ7
- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ7
- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικών Θέσης Δ2, Δ3, Δ4 & Δ6
- Υποέργο Δ, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικών Θέσης Δ2, Δ3, Δ4 & Δ6

- Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων για το Υποέργο Α
- Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων για το Υποέργο Γ
- Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων για το Υποέργο Δ- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3519_10/10/2017

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και μελανιών-τόνερ εκτυπωτών (CPV:30192112-9).

ΑΔΑ: ΩΝΕ2469ΗΜΛ-57Ν
ΑΔΑΜ: 17PROC002067120
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τετάρτη 01/11/2017 και ώρα 12.00 μ.μ.Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3169_15/9/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 17η/13-9-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3110/13-9-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων (και Επιλαχόντων και Απορριπτέων) για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα A, Γ & Δ της Δράσης.

- Υποέργο Α, Πίνακας Επιτυχόντων
- Υποέργο Α, Πίνακας Επιλαχόντων

- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ1
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ1
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ2
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Γ3
- Υποέργο Γ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Γ3

- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ1
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ1
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ5
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ5
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Δ7
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού Θέσης Δ7
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικών Θέσης Δ2, Δ3, Δ4 & Δ6
- Υποέργο Δ, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικών Θέσης Δ2, Δ3, Δ4 & Δ6

- Πίνακας Απορριπτέων για τα Υποέργα Α, Γ & Δ

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, ορίζεται χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, δλδ μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, για την κατάθεση ενστάσεων των ενδιαφερόμενων.Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3168_15/9/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Της Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 17η/13-9-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3116/13-9-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων (και Επιλαχόντων και Απορριπτέων) για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα Β & Ε της Δράσης.
- Υποέργο Β, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού θέσης Β1
- Υποέργο Β, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού θέσης Β2
- Υποέργο Β, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού θέσης Β2
- Υποέργο Β, Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

- Υποέργο Ε, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικών Θέσης Ε1 ως Ε4
- Υποέργο Ε, Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Ε5
- Υποέργο Ε, Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικών Θέσης Ε1 ως Ε5
- Υποέργο Ε, Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2959_01/9/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Της Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 16η/30-8-2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2906/30-8-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων (και Επιλαχόντων και Απορριπτέων) για την εν λόγω Προκήρυξη και για τα Υποέργα Β & Ε της Δράσης.
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού θέσης Β2
- Υποέργο Β, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικού θέσης Β2
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικών Θέσης Ε1 ως Ε4
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιτυχόντων Κωδικού Θέσης Ε5
- Υποέργο Ε, Πίνακας Επιλαχόντων Κωδικών Θέσης Ε1 ως Ε5
- Πίνακας Απορριπτέων για τα Υποέργα Β & Ε


Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, ορίζεται χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, δλδ μέχρι την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, για την κατάθεση ενστάσεων των ενδιαφερόμενων.Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2857_23/8/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2218/22-6-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 15η/26-7-2017 Συνεδρίασή του και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1/14-7-2017 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάθεση της θέσης του Υπευθύνου ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών διακοπής του καπνίσματος (ΚΩΔ Β1), στην Ιατρό κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, καθώς κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής για τη θέση αυτή.


-
Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 1960_2/6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 προκήρυξης πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2041_12/6/2017

Διόρθωση λαθών εκ παραδρομής οριστικών πινάκων στα πλαίσια της επαναπροκήρυξης 907/13-3-2017 απόφαση της 12ης/7-6-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 1643_12/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 προκήρυξης πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.

Η σχετική με τα ανωτέρω απόφαση της 10ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ ορίζει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών -δηλαδή μέχρι 22 Μαΐου 2017- για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 επαναπροκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ.Μαρούσι 4-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/16-02-2017 επαναπροκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Μαρούσι 28-3-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/16-02-2017 επαναπροκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στην 7η Συνεδρίαση του στις 23 Μαρτίου 2017, εξέτασε κατά προτεραιότητα το θέμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης διαφόρων ειδικοτήτων για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» και ενέκρινε το υπ’ αριθμ. εμπ.224/22-3-2017 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00 μμ της Παρασκευής 31ης Μαρτίου 2017.Μαρούσι 14-3-2017
Αρ. Πρωτ. 907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Α. 41 ατόμων κατηγορίας ΠΕ Ιατρών
Β. 177 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών
 
Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 14 Μαρτίου 2017)
(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00)Μαρούσι 16-2-2017
Αρ. Πρωτ. 573
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2 & 3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ημερομηνία ανάρτησης: 16 Φεβρουαρίου 2017)
(Νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00)Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1862 τρις/10-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1863 δις/10-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).


Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1861 δις/11-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1864 δις/11-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1905 δις /3-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).
Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017 αποφασίζει την ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τις εν λόγω άκυρες αιτήσεις.

- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3105_13/09/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια ετήσιας συνδρομής λογ/μων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μετάπτωσης δεδομένων του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων.
ΑΔΑ : Ω1ΛΟ469ΗΜΛ-Α1Θ
ΑΔΑΜ : 17PROC001936949
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ημέρα Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 15:00


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 3017_05/09/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες των δομών ,στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση»- PHILOS »
ΑΔΑ : 7ΔΩ6469ΗΜΛ-Χ2Ν
ΑΔΑΜ :17PROC001901475
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2905_30/8/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών ταξιδιών στο πλαίσιο του Προγράμματος PHILOS.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 30/8/2017)
AΔΑ: 7ΙΡ3469ΗΜΛ-Ζ50
ΑΔΑΜ: 17PROC001874505
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2825_11/8/2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ασφάλιση και την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας 25 υπηρεσιακών οχημάτων και δικύκλων του ΚΕΕΛΠΝΟ
(Ημερομηνία ανάρτησης: 11/8/2017)
AΔΑ: 734A469ΗΜΛ-Π5Φ
ΑΔΑΜ: 17REQ001816115
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 18/8/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2564_19/7/2017

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την "Προμήθεια ειδών διατροφής (νωπά και συσκευασμένα τρόφιμα) και ατομικής υγιεινής, εσωτερικών και εξωτερικών ωφελουμένων των προστατευόμενων διαμερισμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ"
(Ημερομηνία ανάρτησης: 20/7/2017)
ΑΔΑ 7ΖΞ3469ΗΜΛ-4Α6
ΑΔΑΜ 17PROC001727168
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00


- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00)- Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2390_6/7/2017

Διακύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος PHILOS."
ΑΔΑ ΩΙΝ9469ΗΜΛ-ΓΦΦ
ΑΔΑΜ 17PROC001653850
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 24/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2389_6/7/2017

Διακύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Υποβολή προσφορών παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική καταχώριση κάθε κρούσματος Λοιμώδους Νοσήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος PHILOS."
ΑΔΑ ΩΓΣΓ469ΗΜΛ-ΕΑΛ
ΑΔΑΜ 17PROC001653862
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφρορών 19/07/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 20/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00- Μαρούσι, 2286_27/06/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού για τις καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του ΚΕΕΛΠΝΟ επί της οδού Βασιλικών 7, στα Καμίνια Πειραιά.

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00)Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2389_6/7/2017

Διακύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Υποβολή προσφορών παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική καταχώριση κάθε κρούσματος Λοιμώδους Νοσήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος PHILOS."
ΑΔΑ ΩΓΣΓ469ΗΜΛ-ΕΑΛ
ΑΔΑΜ 17PROC001653862
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφρορών 19/07/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 20/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00


Μαρούσι, 2286_27/06/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού για τις καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του ΚΕΕΛΠΝΟ επί της οδού Βασιλικών 7, στα Καμίνια Πειραιά.
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00)


Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2218_22/6/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Κυριακή 2 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00)Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 1960_2/6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 προκήρυξης πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2041_12/6/2017

Διόρθωση λαθών εκ παραδρομής οριστικών πινάκων στα πλαίσια της επαναπροκήρυξης 907/13-3-2017 απόφαση της 12ης/7-6-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 1643_12/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 προκήρυξης πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.

Η σχετική με τα ανωτέρω απόφαση της 10ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ ορίζει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών -δηλαδή μέχρι 22 Μαΐου 2017- για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 907/14-3-2017 επαναπροκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ.Μαρούσι 4-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/16-02-2017 επαναπροκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Μαρούσι 28-3-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/16-02-2017 επαναπροκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στην 7η Συνεδρίαση του στις 23 Μαρτίου 2017, εξέτασε κατά προτεραιότητα το θέμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης διαφόρων ειδικοτήτων για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» και ενέκρινε το υπ’ αριθμ. εμπ.224/22-3-2017 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00 μμ της Παρασκευής 31ης Μαρτίου 2017.Μαρούσι 14-3-2017
Αρ. Πρωτ. 907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Α. 41 ατόμων κατηγορίας ΠΕ Ιατρών
Β. 177 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών
 
Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2-2016 προκήρυξης.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 14 Μαρτίου 2017)
(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00)Μαρούσι 16-2-2017
Αρ. Πρωτ. 573
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2 & 3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ημερομηνία ανάρτησης: 16 Φεβρουαρίου 2017)
(Νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00)- Μαρούσι, 125_12-1-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
«Υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού καθαρισμού για τις ανάγκες καθαρισμού / υγιεινής των εγκαταστάσεων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για το έτος 2017» (Ημερομηνία ανάρτησης: 11-Απρ-2017)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 25 Απριλίου 2017, ώρα 15:00)
Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1862 τρις/10-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1863 δις/10-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).


Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1861 δις/11-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1864 δις/11-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1905 δις /3-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).
Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98
ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017 αποφασίζει την ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τις εν λόγω άκυρες αιτήσεις.


Μαρούσι, 275_25-1-2017
- Συνοπτικός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ολοκληρωμένου Συστήματος μεθόδου ταχείας PCR πολλαπλών στόχων για τη διαχείριση διαρροϊκών λοιμώξεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Ημερομηνία ανάρτησης: 03-02-2017)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 15:00)
Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για τις κάτωθι διακηρύξεις:
 1. Υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: 92Π8469ΗΜΛ-Φ16, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας για είδη συσκευασίας εμβολίων του Κ.Ε.Δ.Υ. με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή,
 2. Υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: 6Ξ4Υ469ΗΜΛ-Λ5Μ, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας για είδη γενικής χρήσης Κ.Ε.Δ.Υ. –Π.Ε.Δ.Υ. με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
 3. Υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: 9ΡΟΧ469ΗΜΛ-6ΙΘ, Εργαστηριακά υλικά Κ.Ε.Δ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ.
________________________________________________________________

2016

Μαρούσι, 3279_16-12-2016
- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών ΚΕΔΥ - ΠΕΔΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017, ώρα 14:00)Μαρούσι, 3253_15-12-2016
- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη γενικής χρήσης Κ.Ε.Δ.Υ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 14:00)Μαρούσι, 3252_15-12-2016
- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη συσκευασίας εμβολίων Κ.Ε.Δ.Υ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 12:00)- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας για διεργαστηριακά σχήματα Κ.Ε.Δ.Υ – Π.Ε.Δ.Υ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 14:00)


Μαρούσι, ΟΙΚ_23284_8/11/2016
- Ανακοίνωση ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού της διακήρυξης 2390_28-9-2016.
Η παρούσα εκτός από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες εταιρίες και δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ.


Μαρούσι 11-1-2017
- Αρ. πρωτ. 2086_30-08-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αριθμ.1877/1-08-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ»

- Διαγωνισμός 1877_01-8-2016: "Πρόχειρος διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή"
(Ημερομηνία ανάρτησης: 01-8-2016)
Μαρούσι 11-1-2017
Αρ. Πρωτ. 98

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1862 τρις/10-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).

.................................................................


Μαρούσι 9-12-2016
Αρ. Πρωτ. 3194
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1863 δις/10-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 28η  Συνεδρίασή του στις 8 Δεκεμβρίου 2016, εξέτασε και ενέκρινε την εισήγηση με αρ. πρωτ. εμπ. 1389/08-12-16 πρακτικό, της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και αναρτά προσωρινούς Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00 μμ της 19ης Δεκεμβρίου 2016.

.................................................................


Μαρούσι 9-12-2016

Αρ. Πρωτ. 3194

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1861 δις/11-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 28η  Συνεδρίασή του στις 8 Δεκεμβρίου 2016, εξέτασε και ενέκρινε την εισήγηση με αρ. πρωτ. εμπ. 1388/08-12-16 πρακτικό, της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και αναρτά προσωρινούς Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00 μμ της 19ης Δεκεμβρίου 2016.

.................................................................


Μαρούσι 9-12-2016

Αρ. Πρωτ. 3194

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1864 δις/11-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 28η  Συνεδρίασή του στις 8 Δεκεμβρίου 2016, εξέτασε και ενέκρινε την εισήγηση με αρ. πρωτ. εμπ. 1387/08-12-16 πρακτικό, της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και αναρτά προσωρινούς Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00 μμ της 19ης Δεκεμβρίου 2016.

.................................................................


Μαρούσι 11-1-2017

Αρ. Πρωτ. 98

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1905 δις /3-8-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 1η  Συνεδρίασή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τους Οριστικούς Πίνακες επιτυχόντων (προσληπτέων), επιλαχόντων / μοριοδοτημένων και απορριπτέων (αποκλεισθέντων).Μαρούσι 9-12-2016

Αρ. Πρωτ. 3194

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην 28η  Συνεδρίασή του στις 8 Δεκεμβρίου 2016, εξέτασε και ενέκρινε την εισήγηση με αρ. πρωτ. 3163/08-12-16 πρακτικό, των Επιτροπών Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και αναρτά Πίνακα με τις εν λόγω άκυρες αιτήσεις.

______________________________________________________________________________________________________________________________


- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υπ αριθμ. 1358/08-06-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πληθυσμούς του αυξανόμενου προσφυγικού ρεύματος.

- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με τίτλο «Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα»

- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Επιτήρηση των Μεταδιδόμενων Νοσημάτων που πιθανώς να αποτελέσουν διασυνοριακή απειλή για την δημόσια υγεία»
- 2843_11-11-2016: "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης για τη Διενέργεια Εκστρατείας Ενημέρωσης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης (Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού επικοινωνιακής προβολής στα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά)".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 11-11-2016)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, ώρα 12:00)


- 2816_10-11-2016: Παροχή διευκρινίσεων επί του παρακάτω διαγωνισμού 2648_1-11-2016. "Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας κατά την μεταφορά των δειγμάτων και ως εκ τούτου η μεταφορά των δειγμάτων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας εντός των ορίων που προβλέπει η προκήρυξη".
Αρ. Πρωτ. 2648_1-11-2016: "Υποβολή προσφορών για υπηρεσίες αποστολής / παραλαβής κλινικών και περιβαλλοντολογικών δειγμάτων μέσω Πιστοποιημένης Εταιρείας Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδημιολογικής  Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 2-11-2016)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ώρα 14:00)


-
2815_10-11-2016: Παροχή διευκρινίσεων επί του παρακάτω διαγωνισμού 2647_1-11-2016. "Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας κατά την μεταφορά των προϊόντων με όποιον τρόπο  / μέσο χρησιμοποιεί η εταιρεία και να διασφαλίζεται αποδεδειγμένα η διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας".
Αρ. Πρωτ. 2647_1-11-2016: "Υποβολή προσφορών για υπηρεσίες αποστολής / παραλαβής εμβολίων, ορών, βιολογικών και περιβαλλοντολογικών δειγμάτων μέσω Πιστοποιημένης Εταιρείας Μεταφορών για τις ανάγκες των ΚΕΔΥ / ΠΕΔΥ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 2-11-2016)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ώρα 14:00)- 2828_11-11-2016: Ματαιώνεται η διενέργεια του παρακάτω πρόχειρου διαγωνισμού της με αριθμ. πρωτ. 873/14-04-2016 διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος μηχανογραφημένης λογιστικής και εκπαίδευσης  των χρηστών».
Αρ. Πρωτ. 873_14-04-2016: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού που άφορα την "Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος μηχανογραφημένης λογιστικής και εκπαίδευσης χρηστών" (Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, ώρα 14:30)

- 23284_08/11/2016: Ματαιώνεται η διενέργεια του παρακάτω πρόχειρου διαγωνισμού της με αριθμ.πρωτ. 2390/28-09-2016 διακήρυξης με τίτλο «Σύναψη Σύμβασης για τη Διενέργεια Ενημερωτικής Εκστρατείας του Πληθυσμού για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης»
Αρ. Πρωτ. 2390_28-9-2016: "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης για τη Διενέργεια Ενημερωτικής εκστρατείας του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης. (Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού επικοινωνιακής προβολής έντυπου και στα ΜΜΕ)"  (Ημερομηνία ανάρτησης: 28-9-2016)- Αρ. Πρωτ. 2092_31-8-2016: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα»
(Ημερομηνία ανάρτησης: 31 Αυγούστου 2016)
Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12 μ


- Αρ. πρωτ. 2086_30-08-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αριθμ.1877/1-08-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ»

- Διαγωνισμός 1877_01-8-2016: "Πρόχειρος διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή"
(Ημερομηνία ανάρτησης: 01-8-2016)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14:00)


- Αρ. Πρωτ. 1965_10-8-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 1, 2, 3 ΚΑΙ 4
(Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016) - ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

- Αρ. Πρωτ. 1905/δις_11-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)
- Αρ. Πρωτ. 1862/τρις_10-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)
(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)
 


- Αρ. Πρωτ. 1863/δις_10-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.". (Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)
(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)


-  Αρ. Πρωτ. 1861/δις_11-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.". (Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)

(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)


- Αρ. Πρωτ. 1864/δις_11-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.". (Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)

(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)


- Διαγωνισμός 1838_29-7-2016_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας εμφιαλωμένου νερού, θερμοψυκτών και συντήρησης θερμοψυκτών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή" (Ημερομηνία ανάρτησης: 02-8-2016 / ανάρτηση αρχικής: 29-7-2016)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00)- Αρ. Πρωτ. 1905_03-8-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ημερομηνία ανάρτησης: 03 Αυγούστου 2016)
- Αρ. Πρωτ. 1862_29-7-2016 / Ορθή Επανακοινοποίηση:1862/δις_04-8-2016: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016 / Ανάρτηση διευκρινίσεων: 02 Αυγούστου 2016 / Ανάρτηση Ορθής Επανακοινοποίησης: 4 Αυγούστου 2016)
(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)

- Αρ. Πρωτ. 1863_29-7-2016: " Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016 / Ανάρτηση διευκρινίσεων επί της παρούσης: 02 Αυγούστου 2016 και 04 Αυγούστου 2016)
(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)


-  Αρ. Πρωτ. 1861_29-7-2016: " Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016 / Ανάρτηση διευκρινίσεων επί της παρούσης: 04 Αυγούστου 2016)

(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)


- Αρ. Πρωτ.1864_29-7-2016: " Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.".
(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016 / Ανάρτηση διευκρινίσεων επί της παρούσης: 04 Αυγούστου 2016)

(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

-
Διαγωνισμός ΟΙΚ 12633_22-7-16: "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας εργαστηριακών δοκιμασιών ταχείας διάγνωσης ελονοσίας"  (Ημερομηνία ανάρτησης: 23-7-2016)
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ώρα 12:00)


______________________________________________________________________________________________________________
Μαρούσι 7/7/2016
Αρ Πρωτ.: 1639
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους νοσηλευτές ΔΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στη Συνεδρίασή του στις 6 Ιουλίου 2016 ενέκρινε τις  εισηγήσεις της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  και αποφάσισε την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων αναφορικά με τους νοσηλευτές ΔΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ. 

Με βάση τους Πίνακες αυτούς καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους.

Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητά τους, με την επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών.
 1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
________________________________________________________________________________________________________________________________

Μαρούσι 4/7/2016
Αρ Πρωτ.: 1597

AΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους νοσηλευτές ΠΕ - ΤΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ.

Το Δ.Σ.  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στη Συνεδρίασή  του στις 30  Ιουνίου 2016 ενέκρινε τις  εισηγήσεις της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  και αποφάσισε την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων αναφορικά με τους νοσηλευτές ΠΕ- ΤΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ κ.λπ.  
Με βάση τους Πίνακες αυτούς καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους.
Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητά τους, με την επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών.
 1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Μαρούσι 15/6/16 
Αρ Πρωτ.:1424

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους ιατρούς που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ

Το Δ.Σ.  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στη Συνεδρίασή  του στις 15 Ιουνίου 2016 ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  και αποφάσισε την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων, αποτυχόντων και αποκλεισθέντων, καθώς και αυτών που δεν αποδέχονται το διορισμό τους,  που αποτελούν και τους μοναδικούς Πίνακες που ενέκρινε το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση τους Πίνακες αυτούς καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους. Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητά τους, με την επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών.


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιτήρηση των Μεταδιδόμενων Νοσημάτων που πιθανώς να αποτελέσουν διασυνοριακή απειλή για την δημόσια υγεία»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, ώρα 12:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, ώρα 15:00-
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πληθυσμούς του αυξανόμενου προσφυγικού ρεύματος
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016, ώρα 15:30)

Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, ώρα 15:00


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, ώρα 15:30)

Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, ώρα 15:00
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους ιατρούς που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στη Συνεδρίασή του στις 18 Μάιου 2016, εξέτασε κατά προτεραιότητα το θέμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης 100 ιατρών για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. και ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση την εισήγηση αυτή, αναρτώνται οι Πίνακες επιτυχόντων, αποτυχόντων και αποκλεισθέντων, που αποτελούν και τους μοναδικούς Πίνακες που ενέκρινε το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση τους Πίνακες αυτούς, καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους.
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00 μμ της 31ης Μαΐου 2016.
Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους, με την επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών, από το Υπουργείο Υγείας.
 1. Πίνακας επιτυχόντων
 2. Πίνακας αποτυχόντων
 3. Πίνακας αποκλεισθέντων (εκτός προδιαγραφών προκήρυξης)


- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού που άφορα την "Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος μηχανογραφημένης λογιστικής και εκπαίδευσης χρηστών"
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, ώρα 14:30


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, ώρα 12:00


- Διακήρυξη προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για υποβολή προσφορών (τακτικός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά), στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο " Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής / μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:00 / Ανάρτηση τροποποίησης: Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00
Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00


- Διακήρυξη προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού & αναλωσίμων υλικών (τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ), στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 12:00 / Ανάρτηση διευκρινήσεων: Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, ώρα 14:45)


Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Μ. Πέμπτη 28 Απριλίου 2016, ώρα 15:00


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, ώρα 15:30)


Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, ώρα 15:00

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, ώρα 15:30- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, ώρα 15:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου υγειονομικού προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:00- Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων, παίδων, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 21:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00


Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου»
(Ορθή επανακοινοποίηση: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:30)

__________________________________________________________________

2015


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13:30)
Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, ώρα 15:00

 
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τραπεζικά Ιδρύματα για παροχή ολοκληρωμένων Τραπεζικών Υπηρεσιών προς το ΚΕΕΛΠΝΟ.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: 15/11/2015)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, ώρα 19:15)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15:00)


- Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση θεμάτων πληροφορικής, για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 4 Αυγούστου 2015, ώρα 11:00)

(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 15:00)


- Εκ νέου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015, ώρα 13:15)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, ώρα 15:00)


- Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: "Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας" στο πλαίσιο της πράξης "Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών".
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, ώρα 14:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, ώρα 15:00)


- Εκ νέου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Αφορά 2 θέσεις Εμπειρογνώμονα Θεμάτων Αρχείων Εξωτερικού)
 Call for expressions of interest and submission of proposals for the provision of services, under a contract for services governed by private law, in the context of implementation, with the use of own resources, of sub-project 1 "Redesigning and Developing the HCR in the hospitals and private clinics of Greece" of operation "Development of the Hellenic Cancer Registry" with code MIS 464106.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, ώρα 17:00 / Publication date: Friday 15 May 2015, 17:00)
(Ορθή επανακοινοποίηση: Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, ώρα 13:30 / Re-announcement date: Wednesday 20 May 2015, 13:30)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, ώρα 15:00)
(New deadline for applications will expire on Tuesday 2 June 2015, at 15:00)


- Εκ νέου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Αφορά 1 θέση Ογκολόγου, και 1 θέση Εμπειρογνώμονα Θεμάτων Δημόσιας Υγείας)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, ώρα 16:00)
(Ορθή επανακοινοποίηση: Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, ώρα 13:30)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, ώρα 15:00)


- Διακύρηξη Ανοιχτού Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο "Οργάνωση και υποστήριξη ημερίδων-συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας εκπαιδευτικών δράσεων και μετακινήσεων", στο πλαίσιο της πράξης "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων» που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό MIS 446792
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, ώρα 12:00)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/5/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00)- Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
- New call for expressions of interest and submission of proposals for the provision of services, under a contract for services governed by private law, in the context of implementation, with the use of own resources, of sub-project 1 "Redesigning and Developing the HCR in the hospitals and private clinics of Greece" of the operation "Development of the Hellenic Cancer Registry" with code MIS 464106
Η εν λόγω πρόσκληση επισυνάπτεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (Attached in Greek and in English Language).
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, ώρα 13:00 / Publication date: Thursday 19 March 2015, 13:00)
(Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, ώρα 15:00)
(New deadline for applications will expire on Friday 3 April 2015, at 15:00)


- Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, ώρα 15:30)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, ώρα 15:00)


- Παροχή διευκρινίσεων για την υπ αριθμ πρωτ 945 16/2/2015 διακήρυξη του τμήματος 2 του Υποέργου 3 με τίτλο "Ηλεκτρονικές εφαρμογές"

- Επαναπροκύρηξη του τμήματος 2 του υποέργου 3 με τίτλο "Ηλεκτρονικές εφαρμογές" στο πλαίσιο της πράξης "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων", με κωδικό MIS 446792 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 16:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, ώρα 15:00)

- Το ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει τη ματαίωση της με αριθμ. πρωτ. 554δις/27-01-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
- Due to internal reasons, HCDCP had decided to cancel the Call for Expressions of Interest with Ref No 554/27-01-2015.

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών».
- Call for expressions of interest and submission of proposals for the provision of services, under a contract for services governed by private law, in the context of implementation, with the use of own resources, of sub-project 1 "Redesigning and Developing the HCR in the hospitals and private clinics of Greece" of the operation "Development of the Hellenic Cancer Registry" with code MIS 464106
Η εν λόγω πρόσκληση επισυνάπτεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (Attached in Greek and in English Language).
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, ώρα 17:00 / Publication date: Tuesday 27 January 2015, 17:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 15:00)
(The deadline for applications will expire on Wednesday 11 February 2015, at 15:00)
Νέα ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 15:00
The extended deadline for applications will expire on Wednesday 25 February 2015, at 15:00


- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών  στο πλαίσιο της δράσης 9 «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013» του υποέργου 1 με τίτλο «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» (Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 10:00)

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 12:00)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 16:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για υλοποίηση δράσης υγειονομικής κάλυψης των φιλοξενουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών υπό διαδικασία επιστροφής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00_Ορθή Επανάληψη)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, ώρα 14:00)


- Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας».
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, ώρα 17:00)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00)
_____________________________________________________________________________________

2014


- Επαναπροκήρυξη του Υποέργου 5 «Διαπίστευση Μεθόδων Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης», της πράξης "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημοσίων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων".
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:00)


- Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή του έργου, κοινωνική δικτύωση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας - ευαισθητοποίηση της κοινότητας» της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας».

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014, ώρα 15:00)


(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:00)- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποβολή προσφοράς από εταιρεία ταχυμεταφορών για μεταφορά βιολογικών δειγμάτων ή εγγράφων προς Αθήνα / Επαρχία για το έτος 2014-2015, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων» που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» MIS 446792
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00)- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Διαπίστευση Μεθόδων Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης» για το υποέργο 5, στο πλαίσιο της πράξης: "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων". Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 13:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00)


- Διακήρυξη τακτικού διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο "Ηλεκτρονικές εφαρμογές" στο πλαίσιο της πράξης "Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων", με κωδικό MIS 446792 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 12:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00)
- Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης της πράξης» στο πλαίσιο της πράξης «Δικτύωση Φορέων Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε Πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών κρουσμάτων» με κωδικό MIS 446792.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 14:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 14:00)


- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Πιλοτική Εφαρμογή και Ενέργειες Δικτύωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας», με κωδικό MIS 465652 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014, ώρα 15:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00)- Επαναπροκήρυξη ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το υποέργο 4 με τίτλο: «Εξοπλισμός & αναλώσιμα για το εργαστηριακό σκέλος της επιτήρησης της γρίπης»
στο πλαίσιο της πράξης: «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων». Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014, ώρα 9:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00)- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014, ώρα 12:00)

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014, ώρα 12:00)


- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το υποέργο 4 με τίτλο: «Εξοπλισμός & αναλώσιμα για το εργαστηριακό σκέλος της επιτήρησης της γρίπης» στο πλαίσιο της πράξης: «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων». Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 17 Ιουνίου 2014, ώρα 16:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00)


- Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις 1.5 και 1.6 με τίτλο: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Νεογνική Βαρηκοΐα», «Παραγωγική Λειτουργία Παρατηρητηρίου (για 12 μήνες)» του Υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του έργου» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ»
(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00)- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) με τίτλο: «Μελέτη Εφαρμογής & Βιωσιμότητας (Συμπεριλαμβανομένου Σχεδίου Εγκυκλίου εφαρμογής)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου», της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία εθνικού δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας» με κωδικό MIS 446795  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 20 Μάη 2014, ώρα 17:00)

(Προθεσμία υποβολής προσφορών και προδιαγραφών: Τρίτη 27 Μαίου 2014, ώρα 12:00)- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσης υγειονομικής κάλυψης των φιλοξενουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών Παρανεστίου Δράμας, Ξάνθης και Φυλακίου Ορεστιάδας. (Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 7 Μαίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Παρασκευή 16 Μαίου 2014, ώρα 14:00)- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) με τίτλο: «Συνδρομητική χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης και τηλε-συνεργασίας, Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Δικτύου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου», της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία εθνικού δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας» με κωδικό MIS 446795 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». (Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 29 Απριλίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής προσφορών και προδιαγραφών: Δευτέρα 5 Μαίου 2014, ώρα 15:00)- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106. (Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, ώρα 11:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 22 Απριλίου 2014, ώρα 15:00)


- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Πιλοτική Εφαρμογή και Ενέργειες Δικτύωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας», με κωδικό MIS 465652 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Διαφορετικές ημερομηνίες ανάλογα με τη θέση. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή στη σελίδα 19 της Πρόσκλησης)


- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» (
Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ώρα 11:30)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 22 Απριλίου 2014, ώρα 15:00)
- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση της Δράσης 1.2 «Δίκτυο Ιατρών και άλλων επαγγελματικών υγείας», του Υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του Υποέργου» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ», με κωδικό MIS 446795 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». (Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, ώρα 11:30)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, ώρα 15:00)


- Πρόσκληση υποβολής (τεχνικών - οικονομικών) προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης 9 «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013» του υποέργου 1 με τίτλο «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013". (Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 11:30).
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ώρα 12:00
)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 ««Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης της πράξης» στο πλαίσιο της  Πράξης «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημοσίων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων». (Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 17:00)
(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, ώρα 17:00)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσης υγειονομικής κάλυψης των φιλοξενουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών Αμυγδαλέζας, Πέτρου Ράλλη, Ελληνικού, Κορίνθου, Κομοτηνής και στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 21:00)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 14:00)

__________________________________________________________________________

2013

- Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο: «Δράσεις εκπαίδευσης, προβολής, δημοσιότητας και ενημέρωσης των εμπλεκομένων». (Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:00)
στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών».

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, ώρα 12:00)


- Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
σε ευρώ, για το υποέργο 3 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Ημέρας»
στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors»

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, ώρα 12:00)


- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου που στεγάζεται το Κέντρο Ημέρας»
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00)


- Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Ημέρας»

(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00)


- Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ για την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ»
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00)


στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS» 
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, ώρα 15:30)- Προκήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον χαμηλή προσφορά, για τη «Σίτιση Ωφελουμένων του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η.) του ΚΕΕΛΠΝΟ» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS». (Ανάρτηση: 1 Αυγούστου 2013, ώρα 10:00).
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00)


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS». (Ανάρτηση: 11 Ιουλίου 2013, ώρα 15:00).
(Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013, ώρα 15:00)

- «Διενέργεια ερευνητικού προγράμματος ανίχνευσης αναγκών ωφελουμένων», για το υποέργο 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS». (Ανάρτηση: 8 Ιουλίου 2013, ώρα 15:00).
(Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013, ώρα 12:00)

- «Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: Προβολή και δημοσιότητα της πράξης» του υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors». (Ανάρτηση: 10 Ιουνίου 2013, ώρα 14:00). Διευκρινίσεις: «Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης», για το υποέργο 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδόμενων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – OPEN DOORS»
(Προθεσμία υποβολής προσφορών, Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, ώρα 12:00)

- Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού γιια μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το Κέντρο Ημέρας – «Οpen Doors» του υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Ημέρας» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Open Doors" (Ανάρτηση: 6 Ιουνίου 2013, ώρα 14:00).
(Προθεσμία υποβολής προσφορών, Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, ώρα 12:00)

- Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και κωδικοποίηση των νεοπλασιών» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών»

(Προθεσμία υποβολής προσφορών, Τρίτη 26 Μαρτίου 2013, ώρα 12:00)

- Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο:
«ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ,  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ),
β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ),
γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)»
στο πλαίσιο των πράξεων: ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ,  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ)
β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ( ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

(Προθεσμία υποβολής προσφορών, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ώρα 12:00)

- Το ΚΕΕΛΠΝΟ για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2012 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου,  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υποβολή οικονομικών προσφορών για:
(Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013, ώρα 14.00)


- Ανακοίνωση προκήρυξης για πρόσληψη Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

(Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 8 Μαρτίου 2013)

- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσεων στα Κέντρα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Τυχερού, Σουφλίου, Φυλακίου και στα Κέντρα Κράτησης Kομοτηνής και Ξάνθης.
Κατεβάστε την προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες

(Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 7 Μαρτίου 2013, ώρα 14:00)


- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διοργάνωση ταξιδιού στο Κάρτζαλι Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του έργου «Cross border Research Center Environment and Health (RCEH)» του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος- European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007 - 2013 - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας –Βουλγαρίας.
Κατεβάστε την πρόσκληση υποβολής προσφορών

(Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, 21 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 10.00)

- Προκήρυξη θέσης εξειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος EUPHEΜ του ECDC.


- Προκήρυξη 12 θέσεων στην Επιδημιολογία Πεδίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος EPIET του ECDC.

(Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 4 Φεβρουαρίου 2013, 01:00)

2012

- «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διοργάνωση ταξιδιού στο Κάρτζαλι Βουλγαρίας στο πλαίσιο του έργου «Cross border Research  Center Environment and Health (RCEH)» του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος- European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007 - 2013 - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας –Βουλγαρίας». (Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00)

- Το ΚΕΕΛΠΝΟ για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου,  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υποβολή οικονομικών προσφορών για:
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 13 Αυγούστου, 14:00)

 • Διακήρυξη Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο:
  Διαπίστευση μεθόδων για τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες:
  Α. Σύγκλισης (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης)
  Β. Σταδιακής εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας)
  Γ. Σταδιακής Εισόδου (Νοτίου Αιγαίου)
  στο πλαίσιο των υποέργων 1 των πράξεων:
  Α. Σύγκλισης (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης)
  Β. Σταδιακής εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας)
  Γ. Σταδιακής Εισόδου (Νοτίου Αιγαίου)
 • Περίληψη Διακήρυξης Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 24 Σεπτεμβρίου, 12:00)


(Λήξη προθεσμίας υποβολής 4 Σεπτεμβρίου, 12:00)(Λήξη προθεσμίας υποβολής 11 Ιουλίου, 12:00 μεσημέρι)


(Λήξη προθεσμίας υποβολής 28 Ιουνίου, 12:00 μεσημέρι)

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου,  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υποβολή οικονομικών προσφορών για:
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 27 Ιουνίου, 14:00)


Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου,  προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την υποβολή οικονομικών προσφορών για:
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 5 Ιουνίου, 12:00 μεσημέρι)

(Λήξη προθεσμίας υποβολής 15 Ιουνίου, 12:00 μεσημέρι)

(Λήξη προθεσμίας υποβολής 2 Μαΐου, 12:00 μεσημέρι)
(Λήξη προθεσμίας υποβολής 27 Απριλίου, 14:00)

 • Το ΚΕΕΛΠΝΟ για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Υλοποίηση δράσεων κάλυψης ιατρικών & ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου." στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες  για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φορητών υπολογιστών και εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων
 • Το ΚΕΕΛΠΝΟ για λόγους επείγοντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Υλοποίηση δράσεων κάλυψης ιατρικών & ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου." στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 με στόχο τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την παροχή υπηρεσιών στους χώρους υποδοχής των μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες  για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000)

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000) 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000)

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000)

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (κωδικός CPV 38000000)

 • Νέα παράταση, μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου, δίνεται στην υποβολή των αιτήσεων για χαρακτηρισμό των Εργαστηρίων ως “Εξειδικευμένο Εργαστήριο και Εργαστήριο Αναφοράς στα πλαίσια της Εργαστηριακής Υποστήριξης της Δημόσιας Υγείας”.
         Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό ως Εξειδικευμένο Εργαστήριο και Εργαστήριο Αναφοράς στα πλαίσια της Εργαστηριακής Yποστήριξης της Δημόσιας Υγείας” (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη)
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.