Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Εκπαιδευτικό Υλικό / Χάρτης / Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Εκπαιδευτικό Υλικό
  
- Ημερίδα Ταξιδιωτικής Ιατρικής (Κύπρος, Δεκέμβριος 2010)
   - Παρουσιάσεις Ημερίδας (Απρίλιος 2010)

Χάρτης Ενδημικών Νοσημάτων στον Κόσμο

   - http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2010/list/maps.aspx 
   - http://www.who.int/ith/en/index.html  

Σύνδεσμοι Tαξιδιωτικής Iατρικής
                                                                      - 
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 
 

                                                  Επίσημοι οργανισμοί ταξιδιωτικής ιατρικής

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

- World Health Organisation( WHO)

- Australian Department of Foreign Affairs and Trade

- Health Canada

- UK Department of Health

- Institut de veille sanitaire

- International Society of Travel Medicine (ISTM)

- American Society of Travel Medicine( ASTMH)

- Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH)

- Wilderness Medical Society (WMS)

- Canadian Society for International Health

- British Travel Health Association

- National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC)

- Fit for Travel (Scotland)

- Societa Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni

           Ιστοσελίδες για τους ταξιδιώτες με χρόνια νοσήματα ή ειδικές ανάγκες

- Diabetes (The Diabetes Monitor)

- National Kidney Foundation

- Travelling with HIV

- Access-Able Travel Source

                                       Ιστοσελίδες για τους ταξιδιώτες

- Travelhealth

- Lonely Planet Health

- Medical Advisory Services for Travellers Abroad (MASTA) Australia

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2018 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.